1 / 3

دانش آموزان استثنایی

مقدمه ای بر آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی

موضوعات


دانلود کتاب دانش آموزان استثنایی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 2.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 358
3,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

این کتاب در هفت فصل تدارک دیده شده است، هر فصل مسائل، مشکلات و موضوعات خاصی را دربردارد. در این کتاب نویسندگان با ترجمه آثار ذیربط و تالیف آنها سعی کرده اند اثری در خور توجه و قابل استفاده برای دانشجویان رشته علوم تربیتی با گرایش کودکان استثنایی و زمینه های وابسته جهت تدریس درس مقدمه ای بر آموزش و پرورش استثنایی تهیه کنند. امید است دانشجویان و علاقمندان به این گونه متون با مطالعه این اثر و با ارائه انتقادات سازنده و پیشنهادهای مفید ما را در جهت انجام کارهای بهتر و مفیدتر یاری رسانند...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 358

کنگره : ‫BF723‭‬‭/ع7‫‬‭و8 1390

دیویی : ‫‬‭155/4528

کتابشناسی ملی : 2454252

شابک : 978-600-5413-52-6

سال نشر : 1390

فهرست

پیشگفتار
فصل 1: آموزش ویژه، خانواده و مدرسه
تعاریف، واژه ها و اصطلاحات
1) واژه استثنایی
2) واژهای ناتوانی و معلولیت
3) اصطلاح اختلال
تعریف آموزش ویژه
تعریف کودکان استثنایی
دانش آموزان استثنایی
شیوع کودکان استثنایی
تاریخچه آموزش ویژه
خانواده و فرهنگ
روی آورد نظامهای خانوادگی
نظریه اقتصاد فرهنگی
واکنش خانواده در برابر معلولیت
انتظارات خانواده به عنوان نوعی عکس العمل
فرآیند سوگواری
احساس شوک
احساس انکار
احساس افسردگی- خشم
احساس تعادل مجدد هیجانی (پذیرش)
فشار روانی در خانواده و مقابله با آن
« دیدگاه های جدید »
بحران خانواده و راه های مداخله
مراحل بحران
رویارویی با واقعیت معلولیت کودک
مرحله اول :آگاهی از مسأله
مرحله دوم :تشخیص و چیستی مسأله
مرحله سوم :جستجوی علت
مرحله چهارم :جستجوی درمان
مرحله پنجم :پذیرش کودک
عوامل مؤثر در پذیرش کودک معلول
عوامل وابسته به کودک
عوامل وابسته به والدین
نقش مشاوره در رویارویی والدین با معلولیت کودک
اثرات معلولیت بر خانواده
الف) تأثیر معلولیت بر والدین
تأثیر معلولیت بر مادران
تأثیر معلولیت بر پدران
ب)تأثیر معلولیت بر رابطه والدین با کودک
ج)تأثیر معلولیت بر خواهران و برادران
د)خانواده گسترده
فنون کنار آمدن و منابع حمایتی
نقش خانواده در خدمات آموزشی ویژه
حقوق والدین
سالهای پیش از دبستان
سالهای مدرسه
تعامل معلم- والد
ترک مدرسه
انتقال به کار یا تحصیل در سطوح بالاتر
آینده خانواده نگران
ایده هایی برای برقراری ارتباط خانواده با مدرسه
خلاصه:
فصل 2: دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری
تعاریف و اصطلاحات
تعریف فدرال
عوامل عمده در تعریف فدرال
علل ناتوانی های یادگیری
عوامل درونی
عوامل بیرونی
شیوع
اثرات بر رشد و تحول فرد
ادراک
توجه
حافظه
فراشناخت
سازمان دهی
ناتوانی های یادگیری و پیشرفت تحصیلی
خواندن
تحلیل واژه
درک مطلب
فنون زبانی
هجی کردن
زبان گفتاری
زبان نوشتاری
ریاضیات
اثرات بر تحول اجتماعی و هیجانی
اثرات بر خانواده
مسائل تحصیلی و راهبردهای آموزشی
تشخیص اولیه
سنجش برای تدریس
سنجش رسمی
سنجش غیر رسمی
دیدگاهها و راهبردها
آموزش مستقیم
طراحی برنامه های آموزش مستقیم در خواندن
روش های آموزش مستقیم
برخی از این شیوه ها شامل:
آموزش راهبرد
دستور آموزشی مهارت های ویژه
مهارت های مطالعه
مهارت های اجتماعی
ملاحظات آموزشی برای آموزگارانی که از لحاظ فرهنگی متفاوتند
انطباق مواد آموزشی
اصلاحات برنامه ریزی درسی
اصلاح سخنرانی های درسی و تمرینات مربوط به روخوانی
سخنرانی
تمرینات روخوانی
متناسب سازی کتاب درسی ابتدایی
برنامه آموزشی و فن آوری
کاریابی و انتخاب برنامه
انتخابات در کلاس
مشاوره
همسال محور
اتاق مرجع
جایگزینی جامع یا گزینشی
زندگی بزرگسالان
خلاصه
فصل 3: دانش آموزان با عقب ماندگی ذهنی
تعاریف و واژه ها
کنش هوش عمومی
رفتار سازشی
طبقه بندی
علل
علل عقب ماندگی ذهنی
عوامل زیستی
عوامل محیطی
اثرات بر تحول کودک
تحول شناختی
فراشناخت و حافظه
تعمیم و انتقال
تحول زبان
رشد جسمی
تحول اجتماعی و عاطفی
اثرات بر خانواده
در کلاس و دیگر موقعیت های آموزش
مداخله اولیه
برنامه آموزشی
تشکیل برنامه شامل موارد زیر است:
خواندن زود هنگام : راهکارها و منابع
نکات آموزشی درباره آگاهی آواشناختی و درک الفبایی
تحلیل کاربردی رفتار(راهکارها و منابع)
راهنمای تحلیل کاربردی رفتار
محیط آموزشی
تدابیر آموزشی
(روش ها)
آموزش همکاری
وسایل آموزشی
فن آوری
1- ممارست و تمرین
2- تدریس انفرادی در کنار تمرین
3- پردازش لغات
4- تفکر و حل مسأله
5- شبیه سازی ها
ورود به بزرگسالی
فرصت های اشتغال به کار:
اشتغال حفاظت شده
اشتغال حمایت شده
مشاغل مستقل و رقابتی
سکنی گزیدن در یک محل
افراد و حقوق مدنی آنها
خلاصه:
فصل 4:دانش آموزان با ناتوانی های ذهنی شدید و عمیق
تعاریف و واژه ها
ناتوانی های شدید
عقب ماندگی های ذهنی شدید و عمیق
علت ها
اثرات بر رشد و تحول کودک
تحول شناختی
رشد و سلامتی فیزیکی
فراگیری زبان و ارتباطات
رشد عاطفی و رفتارهای اجتماعی
اثرات بر خانواده
عکس العمل ها و روش خانواده ها
نقش خانواده در آموزش
در کلاس درس و محیط های آموزشی دیگر
بهنجار سازی
نتیجه گیری
برنامه های آموزشی
برنامه آموزشی کنشی:
ارتباطات بر اساس دستورالعمل ها
فن آوری
برنامه های گذار (انتقال)
انتقال به مدرسه
انتقال از جدا کردن به سمت کامل سازی
اقدامات ارتباطی در تسهیلات خانه های مسکونی
تسهیلات مداخله ای
زندگی در کنار خانواده
انتقال از مدرسه به کار
تغییرات قانونی بسیار در دهه های اخیر
رعایت مساوات
قوانین
خلاصه تاریخ
پنج قانون مهم
ممنوعیت تبعیض
اجازه ورود یکسان
قانون آموزش برای تمام کودکان معلول
آیین نامه های مشخص شده
مضامین IEP
اهداف باید قابل سنجش باشند
دلایلی برای IEP
حقوق والدین
اطلاعی مکتوب قبلی
رعایت تشریفات قانونی جلسه رسیدگی
قوانین PEP
به حداقل رساندن محدودیت ها
محیط با حداقل محدودیت
اصلاح آموزشی همه جانبه
خلاصه
قانون آمریکایی ناتوانی (ADA)
دادخواهی و شکایات دادگاهی
دورنمایی از اساس قانونی برای تعلیم و تربیت خاص
آنچه که هر معلم باید بداند
برنامه ها
مسایل اخلاقی
حق زندگی کردن
حق تحصیل
خلاصه
فصل 5:دانش آموزان با اختلال های رفتاری- هیجانی
مفاهیم و تعاریف
تعریف های فدرال
فراوانی،شدت،طول مدت و مقتضیات سنی
طبقه بندی اختلال های رفتاری
سیستم DSMIV
سیستم طبقه بندی آموزشی
طبقه بندی و معلم
شیوع
علت ها
عوامل محیطی
عوامل فیزیولوژیکی
اثرات بر تحول کودک
دستاوردهای آموزشی
سازگاری اجتماعی
زبان و ارتباط
اختلال های شدید
اختلال های رفتاری یا هیجانی شدید
والدین و مدارس
یک دید موشکافانه
اختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه
ارزیابی و تشخیص
ویژگی ها
برنامه های آموزشی برای دانش آموزان مبتلا به ADHD
در کلاس ها
اقدام اولیه
شناسایی و سنجش
نقش معلم کلاس
غربال کردن
آزمون
مقیاس های درجه بندی رفتار
مسائل مربوط به سنجش
فراوانی خطاهای ادراکی
وارونگی فرهنگی
سنجش برای آموزش
محیط آموزشی
راهبردهای آموزشی
تمرکز بر برنامه درسی
برنامه ریزی تحصیلی
پیشگیری از رفتارهای نامناسب
گسترش برنامه های شناختی مناسب
آموزش رفتاری جدید
برقراری نظم و انضباط در مدارس
انتقال
خلاصه
فصل 6: کودکان و نوجوانان با طیف اختلال های درخودماندگی
اصطلاحات و تعاریف
تعریف درخودماندگی (اوتیسم)
سندرم (نشانگان) آسپرگر
مشکل تشخیص دوگانه
علل درخودماندگی
شیوع اختلال درخودماندگی
عقاید تاریخی درباره ی علل در خودماندگی
عقاید جاری درباره علل در خودماندگی
ویژگی های شناختی درخودماندگی
ویژگـی های جسمانی کودکـان درخودمانده
تعامل اجتماعی
زبان و ارتباط
رفتار کودکان درخودمانده
روش کار
پیش نیازها:
پیشنهادهای فعالیت:
اثرات اختلال درخودماندگی بر خانواده
در کلاس درس و سایر زمینه های آموزشی
اهمیت مداخله ای زودهنگام
عناصر مؤثر در برنامه های مداخله ی زودهنگام
تحلیل رفتارکاربردی
مداخله های رفتاری: طرح TEACCH
مداخله های زیستی اجتماعی
اقدامات و مداخله های جایگزین
انتقال بزرگسالی
مسائل آموزشی و پرورشی
صحت مداخله های ناآزارنده
خلاصه
فصل 7:دانش آموزان با نارسایی بینایی
تعاریف و واژه ها
ما چطورببینیم
علل نارسایی بینایی
اثرات نارسایی بینایی
اثرات بر تحول کودک
زبان و رشد مفهوم
رشد حرکتی
شناخت و رشد عقلی
رشد عاطفی و اجتماعی
مدرسه مکمل
اثرات روی خانواده
کاریابی برای دانش آموزانی که از لحاظ بینایی آسیب دیده اند
برنامه های مدارس عمومی
برنامه های مدارس شبانه روزی
مزایای زیر را درمورد مدارس مسکونی ببینید:
تحصیلات دانش آموزانی با ناتوانی های مضاعف
پیشرفت های تکنولوژیک
4 دسته اصلی از تکنولوژی قابل دسترس وجود دارند:
خلاصه
منابع فارسی:

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات