کتاب برنامه ها و فعالیت های راهنمایی و مشاوره

در دوره متوسطه (راهنمای مشاور)

5 از 1 نظر

یکی از اهداف و وظایف مهم آموزش و پرورش ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه ی فرد و تربیت انسان های سالم، کارآمد و مسئوول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. در این راستا، مؤلفه ها و عناصر مختلفی تأثیرگذار هستند و برنامه ریزی ها و فعالیت های مختلفی نیز در این عرصه ضروری است...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب برنامه ها و فعالیت های راهنمایی و مشاوره

مشخصات کتاب برنامه ها و فعالیت های راهنمایی و مشاوره

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 212

دیویی : 371/40955

کتابشناسی ملی : 9995812

شابک : 978-600-138-030-3

سال نشر : 1389

نظرات درباره کتاب برنامه ها و فعالیت های راهنمایی و مشاوره