1 / 3

اختلال نقص توجه؛ بیش فعالی و درمان آن

با تأکید بر رویکرد خانواده درمانی


خلاصه اثر

مطالعه و پژوهش در زمینه ی اختلالات رفتاری و عاطفی کودکان، یکی از حوزه های مهم، پیش رو و نافذ در روان شناسی بالینی را تشکیل می دهد. اختلالات رفتاری، اختلالات شایع و ناتوان کننده ای هستند که برای معلّمان و خانواده ها مشکلات بسیاری ایجاد می کنند. از میان اختلالات دوران کودکی، اختلال نقص توجّه / بیش فعّالی، از شایع ترین نقایص است،که در دوره ی کودکی ( قبل از 7 سالگی ) تشخیص داده می شود، بیش از حدّ فراگیر و پایدار است و در درجات مختلف بروز می یابد و می تواند سازگاری کلّی را در زندگی مختل کند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 152

کتابشناسی ملی : 3703063

شابک : 2-079-138-600-978

سال نشر : 1393

نظرات