کتاب دم مزن تا بشنوی زان آفتاب

جشن نامه استاد دکتر محمدتقی راشد محصل

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 7.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 450

خلاصه کتاب دم مزن تا بشنوی زان آفتاب

تقدیر از بزرگان عرصة فرهنگ ایران هم پاسداشت مقام شامخ آموزگاران و پژوهندگان کوشنده ای است که عمر عزیز خود را در شناساندن فرهنگ متعالی این سرزمین و استعلای نام نامی آن گذارده اند و هم نشان دهندة ارج قائل شدن جامعة علمی و فرهنگی برای خدمات والای فرهنگی.
این جانب از چند سال پیش مترصد فرصتی برای تدوین نکوداشت نامه ای برای جناب استاد راشدمحصل بود، تا اینکه در دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول خدمت و مطلع شد که جناب آقای دکتر محمد مطلبی، عضو هیئت علمی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی در رشتة فرهنگ و زبان های باستانی، چنین طرحی را در چهارچوب فعالیت های پژوهشکدة فرهنگ اسلام و ایران این دانشگاه در نظر گرفته اند و با مشورت ایشان و راهنمایی جناب آقای دکتر عاصی، ریاست محترم پژوهشکدة زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فرصت را برای ادای احترام به استاد اخلاقمندش غنیمت شمرد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 450

کتابشناسی ملی : 3818678

شابک : 978-964-426-804-5

سال نشر : 1394

نظرات