1 / 3

سرمایه فرهنگی

درآمدی بر رویکرد نظری و روش شناختی پیر بوردیو

موضوعات


خرید کتاب سرمایه فرهنگی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 4.7 مگا بایت
صفحات کتاب : ‫224
2,600 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

سال های طولانی است که، در ‎ایرانِ ما، نظریه های اجتماعی جهانی / غربی معرفی و شناخته می شوند و رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی محمل و محیط فکری تولید و بازتولید این نظریه ها و دیدگاه ها در ایران هستند. کم وبیش، حدود نیم قرن است که این پرسش اساسی برای ما شکل گرفته است که با جریان فکری نظریه ها و دیدگاه های غربی و بحث و گفت وگو و اشاعۀ آن ها در ایران چه باید کرد؟ حداقل سه دیدگاه در‎ این زمینه پدید آمده است؛ دیدگاهی که‎ این امر را ضروری و بخشی از فرایند گسترش علوم انسانی و علوم اجتماعی می داند و ماهیت‎ این نظریه ها را، بیش از آن که غربی بداند، علمی می پندارد؛‎ این دیدگاه «رویکردی مثبت و سودمندگرایانه» به نظریه ها دارد...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : ‫224

کنگره : HM479‭‬ ‭/ب9‫‬‭م8 1393

دیویی : 301/01

کتابشناسی ملی : 3757574

شابک : 978-964-426-790-1

سال نشر : 1393

فهرست

پیش گفتار
1- مقدمه
سر سخن
فصل اول : مفاهیم کلیدی در رویکرد نظری بوردیو به مفهوم سرمایۀ فرهنگی
1- سرمایۀ فرهنگی و گونه های آن
2- عادت واره (habitus)
3- میدان
4- ناسازی میان میدان و عادت واره
5- نتیجه گیری
فصل دوم : رویکرد نظری بوردیو به سرمایۀ فرهنگی در منتخبی از آثار
1- وارثان
2- تمایز
3- فقر جهان
فصل سوم : تحلیل روش شناختی بوردیو در بحث سرمایۀ فرهنگی
1- روش تحقیق بوردیو در اثر وارثان
2- روش تحقیق بوردیو در تمایز
3- روش تحقیق بوردیو در اثر فقر جهان
4- ویژگی های روش شناختی پیر بوردیو در خصوص سرمایۀ فرهنگی
سخن پایانی
پیوست ها
1.
2- آثار بوردیو
3- پرسش نامۀ تمایز
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات