کتاب سرمایه فرهنگی

درآمدی بر رویکرد نظری و روش شناختی پیر بوردیو

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 4.7 مگا بایت
صفحات کتاب : ‫224

خلاصه کتاب سرمایه فرهنگی

سال های طولانی است که، در ‎ایرانِ ما، نظریه های اجتماعی جهانی / غربی معرفی و شناخته می شوند و رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی محمل و محیط فکری تولید و بازتولید این نظریه ها و دیدگاه ها در ایران هستند. کم وبیش، حدود نیم قرن است که این پرسش اساسی برای ما شکل گرفته است که با جریان فکری نظریه ها و دیدگاه های غربی و بحث و گفت وگو و اشاعۀ آن ها در ایران چه باید کرد؟ حداقل سه دیدگاه در‎ این زمینه پدید آمده است؛ دیدگاهی که‎ این امر را ضروری و بخشی از فرایند گسترش علوم انسانی و علوم اجتماعی می داند و ماهیت‎ این نظریه ها را، بیش از آن که غربی بداند، علمی می پندارد؛‎ این دیدگاه «رویکردی مثبت و سودمندگرایانه» به نظریه ها دارد...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : ‫224

کنگره : HM479‭‬ ‭/ب9‫‬‭م8 1393

دیویی : 301/01

کتابشناسی ملی : 3757574

شابک : 978-964-426-790-1

سال نشر : 1393

نظرات