1 / 3

نور مبین (تفسیر سؤالی قرآن کریم) جلد اول

موضوعات


دانلود کتاب نور مبین (تفسیر سؤالی قرآن کریم) جلد اول

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 892.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 211
15,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

انسانها از دیرباز به دنبال کسب سعادت بوده‌اند و هر یک برای دسترسی به آن راهی را انتخاب نموده‌اند، امّا به راستی سعادت چیست و راه رسیدن به آن کدام است؟ و آیا انسان‌های متحیّر و سرگردان قرن 21 که غالبآ با عدم آگاهی از تعالیم حیات‌بخش دین مواجه هستند و دلبستگی به دنیا و زرق و برق آن چشم و
گوش آنها را کور و کر و قلب آنها را از درک حقایق ناتوان ساخته است سعادتمندند؟ اگر پاسخ منفی است که هست برای رهایی بشریت از گرفتاریهایی که به دست خود بوجود آورده است چه باید کرد؟
در پاسخ به این سؤالات که اساسی نیز هستند باید گفت پیمودن مسیر سعادت در گرو قرار گرفتن در صراط مستقیم الهی است که عبارتست از پیمودن راه انبیا، صدّیقین، شهدا و صالحین. برای پیمودن این راه باید از رهنمودهای قرآن کریم بهره گرفت و از ارشادات رهروان راه او که قرآن مجسّم هستند بهره‌مند شد و بدیهی است که هر که سعادت را جز از این طریق بجوید ره به بیراهه برده است و خود را در وادی ضلالت و گمراهی قرار داده است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : نور مبین

صفحات کتاب : 211

فهرست

مقدّمه
بخش اول (سوره حمد و بقره تا آیه 7)
فصل اوّل : سوره حمد ـ آیات 1 تا 7
مفهوم کلّی
تفسیر سوره ی حمد از زبان پیامبر 9
خلاصه فصل اوّل:
سؤالات تحقیقی
پاسخ های کوتاه
سؤالات و پاسخ های تفصیلی
فصل دوم (سوره بقره آیات 1 تا 5)
مفهوم کلّی آیات و معرّفی سوره
خلاصه فصل دوّم :
سؤالات تحقیقی
پاسخ های کوتاه
سؤالات و پاسخ های تفصیلی
بخش دوم (سوره بقره آیات 6 تا 20)
فصل اوّل : سوره بقره ـ آیات 6 و 7 در مورد کفّار
مفهوم کلّی
خلاصه فصل اوّل :
سؤالات تحقیقی
پاسخ های کوتاه
سؤالات و پاسخ های تفصیلی
فصل دوّم : سوره بقره ـ آیات 8 تا 10
مفهوم کلّی
خلاصه فصل دوّم :
سؤالات تحقیقی
پاسخ های کوتاه
سؤالات و پاسخ های تفصیلی
فصل سوم (سوره بقره آیات 11 تا 16)
مفهوم کلّی
خلاصه فصل سوّم :
سؤالات تحقیقی
سؤالات و پاسخ های تفصیلی
فصل چهارم : سوره بقره ـ آیات 17 تا 20
مفهوم کلّی
خلاصه فصل چهارم :
سؤالات تحقیقی
پاسخ های کوتاه
سؤالات و پاسخ های تفصیلی
بخش سوّم :
فصل اوّل :سوره بقره ـ آیات 21 و 22
مفهوم کلّی
خلاصه فصل اوّل :
پاسخ های کوتاه
سؤالات و پاسخ های تفصیلی
فصل دوم (سوره بقره، آیات 23 و 24)
مفهوم کلّی
خلاصه فصل دوّم :
سؤالات تحقیقی
پاسخ های کوتاه
سؤالات و پاسخ های تفصیلی
فصل سوّم :سوره بقره ـ آیه 25
مفهوم کلّی
خلاصه فصل سوّم :
سؤالات تحقیقی
سؤالات و پاسخهای تفصیلی.
فصل چهارم (سوره بقره، آیات 26 و 27)
مفهموم کلّی
خلاصه فصل چهارم :
سؤالات تحقیقی
پاسخ های کوتاه
سؤالات و پاسخهای تفصیلی
فصل پنجم: سوره بقره، آیات 28 - 29
مفهوم کلّی
خلاصه فصل پنجم :
سؤالات تحقیقی
پاسخهای کوتاه
سؤالات و پاسخهای تفصیلی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات