کتاب سرطان و ضیافت شیطان

4 از 1 نظر

ناشر: افراز

نویسنده:

کتاب الکترونیکی سرطان و ضیافت شیطان

حجم دانلود: 321.0 کیلو بایت
صفحات کتاب : 92

ماهگل! با خودت چه کردی؟ رشید بود که رفت، پاشو برو پی اش، برو صداش کن، خدایار که رفت، بابات که روزی یه بار تنت رو داغ می کنه، زن بابات که حسرت همه ی داشته ها و نداشته هاشو رو سر تو خالی می کنه، امیدت به کیه؟ به این مردم که همه بهت تف کردن یا به اون زن کولی که به قصه های مسخره اش تو رو بازی داده، از کجا که خودش خدایار رو نکشته باشه؟ کسی نشونی غیر از اون از مرگ خدایار داد؟ اون دختر رقاص دسته ی تقلید!
خوب اونم وردست همین کولیه، چرا نه، تو نشستی موهات دونه دونه سفید بشه؟ نشستی و گذاشتی رشید بره و دیگه بر نگرده و تو بمونی پیر بشی، مثل همون کولی؟ چه می کنی با خودت؟ این همه آرزوهات، این همه قشنگی که داری؟ می خوای چیکارش کنی؟ تو نشستی و اون کولی با اون چهارتا رقاص دارن سرهمه رو گرم می کنن به دعوا و جنگ و مرافه، اون وقت هرکدومشون یه جور جیب مردم رو خالی می کنن. چقدر دزدی می شه تو آبادی؟ خب کار همیناست، چرا خفه شدی؟ می گی نه؟ خب یه چیزی بگو، یه دلیلی بیارکه کار، کار اونا نیست.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب سرطان و ضیافت شیطان

مشخصات کتاب سرطان و ضیافت شیطان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 92

کنگره : PIR8041‭ /ژ27‫‬‭‭س4 1386

دیویی : 8‮فا‬2/62

کتابشناسی ملی : م85-3610

شابک : 9789642837021

سال نشر : 1386

نظرات درباره کتاب سرطان و ضیافت شیطان