1 / 3

دانلود کتاب اصلاح الگوی مصرف

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 418
1,400 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

ابعاد مادّی و معنوی انسان، هریک منشأ پیدایش نیازهایی است که در آموزه‌های واقع‌گرایانه و فطرتْ‌مدار اسلام، توجه فراوان شده است. نیازهای مادّی انسان همچون خوراک، پوشاک و مسکن، جنبة عمومی دارد و استثناپذیر نیست، حتّی، پیامبران و اولیای الهی نیز که در اوج معنویت و ملکوت ...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 418

کنگره : ‫‭BP250/35‫‭/‮الف‬57 1389‬

دیویی : ‫‭297/634

کتابشناسی ملی : 2136987

شابک : 978-964-7673-76-1

سال نشر : 1389

فهرست

سخن ناشر
بخش اوّل: جایگاه مصرف در نگاه دینی
جایگاه مصرف در نگاه دینی
الف)- اهداف و انگیزه های مصرف
ب)- محدودیت های مصرف
ج)- رفتارها، برخاسته از باورها
د)- تلاش برای سازگاری رفتارها و باورها
ه‍ )- ضرورت دستیابی به الگوی زندگی
2- مصرف گرایی؛ الگوی زندگی در عصر حاضر
الف)- توسعه، بهانة رواج مصرف گرایی در جوامع اسلامی
ب)- تعالیم اصیل دینی، تنها راه بازگشت به مصرف صحیح
3- مفهوم مصرف در متون دینی
الف)- اصالت زندگی اخروی
ب)- پیوند مصرف با حیات اخروی انسان
4- اهمیت مصرف در نگاه دینی
بخش دوم: مبانی و زمینه های شکل دهنده مصرف صحیح
1- غیب باوری
2- معاد باوری
3- توجه به هدف خلقت
4- امانت داری
الف)- قرآن و اهل بیت
ب)- خویشتن خویش
ج)- جامعه و دیگران
5- مسؤولیت پذیری
آثار مسؤولیت پذیری در مصرف صحیح
6- نظم مداری
7- آموزش و فرهنگ سازی
بخش سوم: اصول و شاخصه های مصرف صحیح
1- الگوی مصرف عمومی و اصول حاکم بر آنها
الف)- اصل نیاز
ب)- توجه به اولویت ها
ج)- اصل تقدیر معیشت
دو- تناسب درآمد با هزینه ها
سه- شرایط اقتصادی جامعه و عموم مردم
د)- اصل میانه روی
ه‍ )- اصل الگو ناپذیری از بیگانگان
و)- اصل الگو ناپذیری از مترفان و مسرفان
ز)- اصل ساده زیستی
ح)- همدردی در تنگناهای اقتصادی
ط)- توجه به متغیّرها (سنّ، جسم، جغرافیا و...
ی)- پرهیز از مصارف ممنوع
2- الگوهای مصرفی ویژه و اصول حاکم بر آنها
الف)- الگوی مصرف ویژه حاکمان
ب)- الگوی مصرف از اموال عمومی و بیت المال
بخش چهارم: تعیین الگوی مصرف صحیح
1- تغذیه
الف- پرهیز از خوراکی های ممنوع
ب)- تنوع در تغذیه
ج)- نقش زمان و شرایط محیطی در نوع تغذیه
د)- مقدار تغذیه
ه‍ )- کیفیت تغذیه
2- پوشاک
الف)- تعداد لباس
ب)- کیفیت پوشاک
ج)- مُد لباس
د)- رنگ پوشش
ه‍ )- پوشش بانوان
و)- لباس های ممنوع
3- هزینه های ازدواج و خانواده
الف)- هزینه های زندگی همسر و فرزندان
ب)- مهر
ج)- مراسم و جشن ازدواج
4- مسکن
الف)- کیفیت ساختمان
ب)- بلندی ساختمان
ج)- ولیمه مسکن
د)- ویژگی های مسکن مطلوب
5- وسیله نقلیه
6- آرایش و زیبایی
الف)- برای خانم ها
ب)- افراد متأهل
ج)- در برابر جمع
د)- در برابر دشمن
ه‍ )- در مناسبت های ویژه
و)- در مسجد و هنگام عبادت
ز)- حدود آرایش
7- حامل های انرژی
الف)- پرهیز از مصرف بی رویه
ب)- مطلوبیت مصرف به مقدار نیاز و پرهیز از تفریط
8- مصارف بهداشتی و درمانی
الف)- اصل اوّل
ب)- اصل دوم
9- مصارف عبادی و اخلاقی
الف)- وضو و غسل
ب)- حج و زیارت
ج)- انفاق در راه خدا و وقف
د)- اطعام و میهمانی دادن
10- مصارف تفریحی
الف)- نکوهش لهو، لغو و لعب، و رابطه آن با تفریحات سالم
ب)- نمونه هایی از تفریحات سالم
11- پس انداز و سرمایه گذاری
الف)- ممنوعیت راکدگذاری سرمایه
ب)- سرمایه گذاری در معاملات سودآور
ج)- تقسیم سرمایه
بخش پنجم: آسیب های مصرف صحیح
1- اسراف و تبذیر
الف)- مفهوم اسراف و تبذیر و تفاوت آن دو
ب)- معیارهای تشخیص اسراف و تبذیر
ج)- گناه سنگین اسراف و تبذیر
د)- گسترة اسراف و تبذیر
ه‍ )- زمینه ها و عوامل اسراف و تبذیر
و)- آسیب شناسی اسراف و تبذیر
ز)- درمان شناسی اسراف و تبذیر
2- اتراف (رفاه زدگی و مصرف گرایی)
الف)- مفهوم شناسی اتراف
ب)- ویژگی های مترفان
ج)- عوامل اتراف
د)- آسیب شناسی اتراف
ه‍ ) درمان شناسی اتراف
بخش ششم: آثار مثبت اصلاح مصرف
1- آثار اقتصادی
الف)- پیشگیری از هدر رفتن سرمایه ها
ب)- برخورداری از برکت
ج)- حفظ سرمایه ها و رعایت حقوق دیگران
د) پس انداز و سرمایه گذاری
ه‍ )- بی نیازی و مصونیت از فقر و ورشکستگی
و)- خود کفایی و استقلال اقتصادی
2- فرهنگی
الف)- استقلال فرهنگی
ب)- مقابله موفّق با تهاجم فرهنگی
ج)- گسترش علم
د)- پیشگیری از فساد اخلاقی
3- معنوی
الف)- تقویت ایمان
ب)- محبوبیت نزد خداوند
4- سیاسی
مصونیت از افزایش شکاف طبقاتی
5- بهداشتی
الف)- سلامت
ب)- پیشگیری به جای درمان
6- اخروی
الف)- رهایی از نارضایتی الهی
ب)- مصونیت از خواری در قیامت
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات