1 / 3

ایران باستان(جلد دوم)

موضوعات


دانلود کتاب ایران باستان(جلد دوم)

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 4.6 مگا بایت
5,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

تاریخ ایران باستان، یکی از کاملترین و طولانی ترین کتاب ها در زمینه ی ایران پیش از اسلام است که در آن بیان تاریخ از 2225 سال پیش از میلاد و از دوره سومری ها و اکدی ها آغاز گشته و تا پایان روزگار اشکانیان، پایان می یابد- متأسفانه عمر نویسنده کفاف نداده تا با بیان دوره ی ساسانیان کتاب را تکمیل نماید.
نویسنده ی این کتاب، میرزا حسن خان پیرنیا( مشیرالدوله ) ، از مردان خوش نام مشروطه بود که هم زمان با پادشاهی رضا شاه پهلوی مانند بسیاری دیگر از رجال شایسته ی ملی ، از سیاست کناره گرفت و خانه نشین شد. این گوشه نشینی و ثبات پدید آمده در کشور، موجب شد که او تاریخایران باستان را بنویسد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : ایران باستان - انتشارات پر

کنگره : DSR140‫‭/پ9‮الف‬91 1395

دیویی : 955/01

کتابشناسی ملی : 4311900

شابک : 978-600-8137-24-5‬‬‬

سال نشر : 1395

فهرست

فصل ششم : سلطنت اردشیر اول، درازدست
مبحث اول : نام و نسب او
نام
نَسَب
مبحث دوم : کارهای اولی اردشیر
قتل اَرْدَوان
غلبه بر ویشْتاسْپ
پناهیدن تمیسْتوکِلْ به اردشیر
مبحث سوم : روابط ایران و یونان
مخاصمه ی یونان با پارسی ها
اتحاد دِلُسْ
جنگ آتن با ایران
مبحث چهارم : شورش مصر و تسخیر آن از نو
احوال مصر
شورش مصر(460 ـ 454 ق.
یاغی گری مگابیز
مبحث پنجم : دنباله ی روابط ایران و یونان
مخاصمه ی آتن با ایران
صلح سیمون(449 ق.
روابط ایران و یونان پس از صلح سیمون
آغاز جنگ های پلوپونِس
سفارت های یونان در دربار شوش
دعوت بقراط به ایران
مبحث ششم : اردشیر درازدست و یهودیان
کتاب عزرا
باب سوم
باب چهارم
باب پنجم و ششم
مبحث هفتم : فوت اردشیر، صفات او
فصل هفتم : خشیارشای دوم و سغدیان
مبحث اول : خشیارشای دوم
نام و نَسَب
قتل خشیارشای دوم
مبحث دوم : سغدیان
نام و نَسَب
قتل سُغدیان
فصل هشتم : داریوش دوم
مبحث اول : نام و نسب او
نام
نَسَب
مبحث دوم : یاغی گری ها و کنکاش ها
یاغی گری آرْسی تِسْ
یاغی گری پی سوتْ نِس
کنکاش ها
مبحث سوم : شورش ها
شورش مصر
شورش ماد
مبحث چهارم : روابط ایران و یونان
اتحاد ایران با اسپارت
سیاست کوروش، خاتمه ی جنگ پلوپونس
احوال آتن
«وای بر مغلوبین»
مبحث پنجم : کارهای دیگر داریوش، فوت او
بنای معبد یهود در اورشلیم
شورش کَرْدوخ ها
فوت داریوش دوم، صفات او
فصل نهم : سلطنت اردشیر دوم
مبحث اول : نام و نسب
نام
نَسَب
مبحث دوم : وقایع بدو سلطنت
سوءقصد نسبت به اردشیر
مبحث سوم : یاغی گری کوروش،
جنگ او با اردشیر
تدارکات او
عزیمت کوروش به جنگ اردشیر(401 ق.
مضامین نوشته های کزنفون
از سارد تا کیلیکیّه
از کیلیکیه تا ایسوس
از ایسوس تا فرات
از فرات تا کارماند
قضیه ی اُرُن تاس
تدارکات اردشیر
جنگ کوناکسا
روایت کزنفون
روایت کتزیاس و دی نن
روایت دیودور
روایت ژوستن
کشتگان جنگ کوناکسا
خلاصه ی جنگ کوناکسا و اثرات آن
مبحث چهارم : تمجید کزنفون
از کوروش کوچک
مبحث پنجم : رفتار اردشیر پس از جنگ
مبحث ششم : عقب نشینی یونانی ها
احوال یونانی ها پس از جنگ
متارکه
قرارداد تیسافرن با یونانی ها
روانه شدن یونانی ها با تیسافرن
رسیدن یونانی ها به رود ذهاب
کشته شدن صاحب منصبان یونانی
کشته شدن کل آرخ به روایت پلوتارک
تمجید کزنفون از کل آرخ
تکذیب کزنفون از م نن
حزن و اندوه یونانی ها
نطق صاحب منصبان یونانی
حملات مهرداد به یونانی ها
تغییرات در ترتیب قشون
عبور از کوه های کَرْدوک
یونانی ها در سرحد ارمنستان
عبور از ارمنستان
یونانی ها به کُلخید می روند
رفتن یونانی ها به بیزانس و تراکیه
کیفیت نوشته های کزنفون
مبحث هفتم : اوضاع دربار
مسموم کردن استاتیرا
ازدواج اردشیر با آتس سا
مبحث هشتم: مخاصمه ی اسپارت، جنگ ایران
و لاسدمون، فرمان اردشیر
اوضاع آسیای صغیر
تیسافرن و دِرسیلیداس
آمدن آژزیلاس به آسیای صغیر
اقدامات تیت رُستس
رفتن آژزیلاس به ایالت فرناباذ
احضار آژزیلاس
اقدامات دیگر اردشیر بر ضد اسپارت
اردشیر جنگ را به یونان می برد
مذاکرات آنتالسیداس
صلح آنتالسیداس، فرمان اردشیر
اثرات صلح آنتالسیداس
مبحث نهم : فرونشاندن شورش قبرس
تبرئه تیری باذ
مبحث دهم : سفر جنگی اردشیر
به ولایت کادوسیان
مبحث یازدهم : لشکرکشی ایرانیان به مصر
احوال مصر
عزم بر تسخیر مصر
مبحث دوازدهم : شورش چند ایالت غربی
حمله ی مصری ها به فینیقیه
مبحث سیزدهم : قضایای داتام
مبحث چهاردهم: روابط ایران و یونان
پس از صدور فرمان صلح
مبحث پانزدهم: جنایت های درباری،
فوت اردشیر، خانواده و خصایل او
قتل داریوش
قتل آریاسپ و آرسان
فوت اردشیر
خانواده ی اردشیر
خصایل اردشیر دوم
مبحث شانزدهم : نوشته های تورات
حکایت نَحْمیا
فصل دهم : سلطنت اردشیر سوم و آرسس
مبحث اول : اردشیر سوم
نام و نَسَب
رسیدن او به تخت
کشتار در خانواده ی سلطنت
اسکات شورش های داخلی
یاغی گری اَرتهَ باذ
شورش صیدا و قبرس
فرو نشاندن شورش فینیقیه و قبرس(351 ق.
تسخیر مصر (344 ق.
شفاعت من تور از ارته باذ
دفع هِرمیاس یاغی
بهبودی اوضاع ایالات
آواز قوت یافتن مقدونیه
کشته شدن اردشیر
صفات اردشیر سوم
موزوله
مبحث دوم : سلطنت آرْسِس
نام
نَسَب
کشته شدن او
فصل یازدهم : سلطنت داریوش سوم
مبحث اول : نام و نَسَب، وقایع بدو سلطنت
نام
نَسَب و مقام او
قتل باگواس
مبحث دوم : نظری به تاریخ مقدونیه
مقدمه
قسمت اولی : مقدونیه قبل از فیلیپ دوم
قسمت دوم : کارهای فیلیپ دوم
وقایع اوایل سلطنتش
آتن و فیلیپ دوم
جنگ مقدس
جنگ فیلیپ با آتن
جدال خِرونِه
نتیجه ی جدال خرونه
آغاز لشکرکشی به آسیا
کشته شدن فیلیپ
اوضاع دربار فیلیپ
قسمت سوم : اسکندر سوم (کبیر)
نام
نَسَب
افسانه هایی راجع به نژاد او
کودکی و جوانی اسکندر
کارهای اسکندر در بدو سلطنت
اسکندر در تراکیه
جنگ اسکندر با مردم تری بال
عزیمت اسکندر به ایلیریه
قیام تبی ها بر اسکندر
تقاضای اسکندر از آتن
شور برای لشکرکشی به ایران
مبحث سوم: لشکرکشی اسکندر به ایران،
جنگ های ایران و مقدونی
قسمت اول : از داردانل تا کیلیکیه
(334 ـ 333 ق.
امور ایران
عبور اسکندر از هلس پونت
شور سرداران ایران
جنگ گرانیک(334 ق.
روایت دیودور
روایت آریان
جهات شکست قشون ایران
نتیجه ی جنگ گرانیک
تسخیر می لت
تسخیر هالیکارناس
فرستادن قشون به فریگیه
عبور از پامفیلیه و پی سیدیه
کارهای مِم نُن
اثر فوت مم نن در دربار ایران
اسکندر در فریگیه و پافلاگونیه
عبور اسکندر از دربند کیلیکیه
مرض اسکندر
تصرف معابر دیگر
قسمت دوم : از کیلیکیه تا مصر
تدارکات داریوش
حرکت سپاه ایران
عبور از فرات و وقایع بعد
رسیدن یونانی ها به اردوی داریوش
حرکت اسکندر از کیلیکیه
تلاقی دو لشکر
ترتیبات جنگی طرفین
نطق های اسکندر
جدال ایسوس( 333 ق.
غارت اردوی ایران
پس از جدال ایسوس
حرکت اسکندر به طرف سوریه
نامه ی داریوش به اسکندر
روایت آریان
جواب اسکندر به نامه ی داریوش
روایت کنت کورث
روایت دیودور
اسکندر در فینیقیه
کشته شدن آمین تاس در مصر
سرداران داریوش در آسیای صغیر
نزاع صور با اسکندر
محاصره ی صور
موقع شهر صور
جنگ های صور با اسکندر
تسخیر صور ( 332 ق.
جهات سقوط صور
نامه ی داریوش به اسکندر
سرداران اسکندر در آسیای صغیر
تحقیقات راجع به داریوش
عزیمت اسکندر به غَزه
محاصره ی غزه
تسخیر غزه
رفتن اسکندر به مصر (332 ق.
رفتن اسکندر به معبد آمون
بنای اسکندریه
قسمت سوم : از فینیقیه تا اربیل
فوت ملکه (زن داریوش)
پیشنهاد داریوش به اسکندر
تدارکات داریوش
اسکندر در بین النهرین
عبور اسکندر از دجله
خوف مقدونی ها و اثر آن
حرکت اسکندر به طرف گُوگَمَل
مقدمات جدال گُوگَمَل(331 ق.
روایت آریان
روایت کنت کورث
وحشت مقدونی ها
اضطراب اسکندر، مجلس مشورت
صف آرایی طرفین
جدال گوگمل
داریوش در اربیل
قسمت چهارم : از اربیل تا تخت جمشید
ورود به بابل
احوال یونان
حرکت اسکندر به طرف شوش
حرکت اسکندر به طرف پارس
اسکندر در دربند پارس
دربند پارس و معبر ترموپیل
اسکندر در تخت جمشید
روایت دیودور
روایت پلوتارک
روایت آریان
روایت کنت کورث
قسمت پنجم : از تخت جمشید تا حوالی دامغان
اسکندر در تعقیب داریوش
روایت آریان
گرفتار شدن داریوش
روایت کنت کورث
گرفتار شدن داریوش
اسکندر در تعقیب داریوش
کشته شدن داریوش (330 ق.
روایات دیگر
تاریخ واقعه
مبحث چهارم: صفات داریوش
خانواده ی داریوش
باب دوم : قسمت تمدنی
تذکر
فصل اول : وسعت دولت هخامنشی و تشکیلات آن
مبحث اول : وسعت دولت هخامنشی
کتیبه ی نقش رستم
کتیبه های مقبره ی تخت جمشید
مبحث دوم : تشکیلات
شاه و دربار
تشکیلات اداری
مالیه
موجودی خزانه ها
مقایسه ی فهرست داریوش
با نوشته های هرودوت
سپاه
بحریه
داوری
راه ها و چاپارخانه ها
مسکوکات هخامنشی
مقادیر
تقویم
فصل دوم : طبقات، فلاحت، تجارت، صنایع
مبحث اول : طبقات
مبحث دوم : فلاحت
مبحث سوم : تجارت و صنایع
آیا در دولت هخامنشی گمرک می گرفته اند؟
فصل سوم : مذهب، اخلاق، عادات
مبحث اول : مذهب
مقدمه
نوشته های هرودوت
نوشته های سترابون
نوشته های پلوتارک
نتیجه
نظر شاهان هخامنشی
نسبت به مذاهب خارجه
مبحث دوم : اخلاق و عادات
هرودوت
کزنفون
نوشته های سترابون
فصل چهارم : زبان و خط
مبحث اول : زبان
مبحث دوم : خط
فصل پنجم : صنعت معماری و حجاری،آثار و کتیبه ها
مبحث اول : معماری و حجاری
مبحث دوم : آثار و کتیبه ها
اول : آثار پاسارگاد
دوم : آثار بیستون
حجاری ها
2- کتیبه ها
کتیبه ی بزرگ
کتیبه ی کوچک
سوم : آثار تخت جمشید
حال کنونی خرابه ها
الف- صُفِّه
صُفِّه و حصار
پلکان بزرگ
سر در بزرگ
اَپَدانه
قصر صد ستون
اندرون
سه دری
تپه ی مرکزی
صحن کوچک
هَدِش
صحن دوم
تَچَر
قصر جنوب شرقی
بارو
دخمه ها
ب- آثار شهر
سور
محله ی جنوبی
محله ی شمالی
کتیبه های تخت جمشید
1- از داریوش بزرگ
2- از خشیارشا
3-از اردشیر سوم
چهارم : نقش رستم
کتیبه های نقش رستم
پنجم- آثار شوش
کتیبه های شوش
1-از داریوش بزرگ
کتیبه های دیگر داریوش
2-از خشیارشا
3-از اردشیر دوم
4- از اردشیر سوم
ششم- آثار دیگر هخامنشی
کتیبه ی کرمان
کتیبه های الوند
کتیبه های همدان
کتیبه ی وان
کتیبه های سوئز
اشیایی که دارای کتیبه است
هفتم- آثار فیروزآباد، سروستان و فراش آباد
فیروزآباد
سروستان
فراش آباد
هشتم- کتیبه ها به زبان و خط غیر پارسی
کاوش های نوین در ایران
ضمیمه ی کتاب دوّم
دودمان هخامنشی
کتاب سوم
دوره ی مقدونی و یونانی
باب اول : سلطنت اسکندر
فصل اول : تسخیر ممالک شرقی ایران
مبحث اول : اسکندر در پارت، گرگان و هرات
تذکر
عقیده ی مقدونی ها پس از فوت داریوش
مقدار غنایم
اسکندر در پارت
نطق اسکندر خطاب به
سربازان مقدونی
رفتن اسکندر به گرگان
اسکندر در گرگان
مطیع کردن مَردْها
تغییر اخلاق اسکندر
حرکت اسکندر به باختر
به مقصد بسوس
روایت کنت کورث
مبحث دوم : اسکندر در سیستان
کنکاش بر ضدّ اسکندر
محاکمه ی فیلوتاس
نطق فیلوتاس
نطق بِلون
استنطاق با انواع زجرها
قتل فیلوتاس
روایت پلوتارک
روایت دیودور
روایت آریّان
قضایای دیگر
قتل آلکساندر لن سست
محاکمه ی آمین تاس
قتل پارمِن یُن
تقسیم فرماندهی سواره نظام
تشکیل گروهان بی دیسیپلین
مبحث سوم: اسکندر در آگریاسپ (آریاسپ)،
رخج، پاراپامیزاد و باختر
عزیمت اسکندر به آگریاسپ
اسکندر در رُخَج و پاراپامیزاد
اوضاع باختر
ورود اسکندر به باختر
فصل دوم : تسخیر ایالات شمال شرقی ایران
مبحث اول : از باختر تا سغد
حرکت اسکندر به طرف سغد
بسوس و اسکندر
روایت کنت کورث
کشتن برانخیدها
مجروح گشتن اسکندر
حرکت اسکندر به طرف مَرَکَند
شورش سغد
تسخیر شهر کوروش و یک شهر دیگر
تسخیر شهر مِماسِن ها
شورش مَرَکَند
بنای اسکندریه اقصی
معارضه سکاها با اسکندر
جنگ سپی تامِن با مِنِه دِم
آمدن رسولان سکایی نزد اسکندر
عبور از سیحون
مبحث دوم : وقایع سغد و باختر
مراجعت اسکندر به این طرف سیحون
ورود سپاهیان جدید
رفتن اسکندر به باختر،
قتل بِسوس
آمدن رسولان سکایی نزد اسکندر
شورش سغد از نو
شکست سپی تامن و قتل او
روایت کنت کورث
قتل کلیتوس
روایت کنت کورث
روایت آریان
تسخیر کوهی در سغد
ازدواج اسکندر با رکسانه
روایت کنت کورث
اسکندر و رکسانه
تسلیم شدن قلعه خوریان
مبحث سوم: اسکندر می خواهد که او را بپرستند،
کنکاش جوانان
دعوی الوهیت
کنکاش بر ضد اسکندر
محاکمه ی کنکاشیان
کشته شدن کنکاشیان و کالیس تن
روایت پلوتارک
روایت آریان
برگشتن اسکندر به باختر
برای لشکرکشی به هند
ضمیمه ی فصل دوم : وقایعی که کنت کورث ذکر کرده
عزیمت اسکندر به کسِ نیپ
نورا
رفتن اسکندر به غَبَزَه
فصل سوم : لشکرکشی اسکندر به هند
مبحث اول : از باختر تا سند (327 ق.
مقدمه
تدارکات اسکندر برای سفر به هند
عزیمت اسکندر به طرف هند
عبور از نیکه
جنگ با آسپیان
جنگ با آس ساکِنیان
روایت کنت کورث
روایت دیودور
تسخیر بازیر
تسخیر آاُرن
روایت دیودور
شهر نیسا و اسکندر
روایت پلوتارک
روایت کنت کورث
مبحث دوم : از سند تا هیفاز (327 ـ 326 ق.
رسیدن اسکندر به سند
روایت کنت کورث
عبور از سند، ورود به تاکسیل
روایت پلوتارک
عبور از هیداسپ
قوا و ترتیب جنگی طرفین
جدال دو لشکر
شخص پروس
اسکندر و پروس
روایت پلوتارک
روایت کنت کورث
جدال اسکندر و پروس
رفتن اسکندر به ولایت گلوزِس
عبور اسکندر از رود آل سِه زینس
جنگ باکاتیان اُکسی دراک و مالیان
تسخیر شهر سنگاله
روایت دیودور
روایت کنت کورث
مبحث سوم : تصمیم به بازگشت (326 ق.
رسیدن اسکندر به کنار رود هیفاز
اعلام بازگشت
روایت دیودور
روایت پلوتارک
روایت کنت کورث
مبحث چهارم: از رود هیفاز تا اقیانوس هند (326 ـ 325 ق.
بازگشت به رود هی داسپ
حرکت بحریه
آسیب یافتن کشتی های اسکندر
رفتن به اسکندر به ولایت مالیان
عبور از هیدرااُتس،
تسخیر شهر برهمن ها
تعقیب مالیان
تسخیر پایتخت آن ها
تسخیر قلعه، قتل عام
زخم اسکندر، تذکر آریان
شایعه ی مرگ اسکندر
روایت پلوتارک
مطیع شدن مردم اُکسی دراک و مالیان
شورش یونانی های باختر
هم چشمی یونانی و مقدونی
اسکندر در محل تلاقی آل سه زین و سند
بنای دو شهر
مطیع کردن موسیکانوس و اُکسی کانوس و سامبوس
فرار پَتالیان
روایات دیگر
رسیدن اسکندر به مصب سند
روایت کنت کورث
حکمای هند و اسکندر
فصل چهارم : مراجعت اسکندر به ایران
مبحث اول : عبور از مکران و بلوچستان (325 ق.
روایات دیگر
اسکندر در بلوچستان
سختی راه ها و مشقات قحطی
تلفات لشکر
روایات دیگر
مبحث دوم : اسکندر در کرمان و پارس (325 ق.
اسکندر در کرمان
مجازات ولات
روش ظفرمندی
روایات مورخین دیگر
عزل و نصب ها و آمدن نه آرخ
اسکندر در پاسارگاد
روایت پلوتارک
روایت کنت کورث
ورود اسکندر به تخت جمشید
نقشه های اسکندر
خودکشی کالانوس
روایات دیگر
مبحث سوم : اسکندر در شوش (325 ق.
جلوگیری از خودسری ولات
روایات دیگر
ازدواج مقدونی ها با زنان پارسی
حقد و حسد مقدونی ها
نسبت به اِپی گونها
کشتی رانی در خلیج کارون و دجله
وقایع شهر اُپیس، شورش سپاه
نطق اسکندر خطاب به لشکرش
بهت مقدونی ها، آشتی کردن طرفین
روایات دیگر
روایت پلوتارک
روایت دیودور
روایت کنت کورث
احضار آن تی پاتر
افسانه ی آمازون ها
مبحث چهارم: اسکندر در بغستان، نیسا و همدان،
مرگ هفس تیون، قربانی کوسیان
روایت دیودور
روایت پلوتارک
روایت کنت کورث
روایت آریان
کوسیان
مبحث پنجم: کارهای اسکندر در بابل،
فوت او (324 ـ 323 ق.
روایت دیودور
آمدن سفرای خارجه نزد اسکندر
مراسم دفن هفس تیون
فوت اسکندر
فوت سی سی گامبیس
روایت آریان
مراسم دفن هفس تیون
آمدن سفرا
رفتن هراکلید به گرگان
رفتن اسکندر به بابل
پس از ورود به بابل
جاه طلبی اسکندر
تحقیقات در باب عربستان
خصایص فرات
ورود سپاهیان جدید
بر تخت نشستن شخصی مجهول الهویه
آخرین ضیافت اسکندر و فوت او
شایعات در باب فوت اسکندر
روایت پلوتارک
روایت کنت کورث
روایت ژوستن
فصل پنجم : خصایل اسکندر، کارهای او
خصایل اسکندر
کارهای او

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات