1 / 3

ایران باستان(جلد سوم)

موضوعات


دانلود کتاب ایران باستان(جلد سوم)

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 4.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 721
5,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

تاریخ ایران باستان، یکی از کامل ترین و طولانی ترین کتاب ها در زمینه ی ایران پیش از اسلام است که در آن بیانِ تاریخ از 2225 سال پیش از میلاد و از دورۀ سومری ها و اکدی ها آغاز گشته و تا پایان روزگار اشکانیان، پایان می یابد ـ متأسفانه عمر نویسنده کفاف نداده تا با بیان دوره ی ساسانیان کتاب را تکمیل نماید.
نویسنده ی این کتاب، میرزا حسن‏خان پیرنیا(مشیرالدوله)، از مردان خوش نام مشروطه بود که هم‏زمان با پادشاهی رضا شاه پهلوی مانند بسیاری دیگر از رجال شایسته ی ملی، از سیاست کناره گرفت و خانه نشین شد. این گوشه نشینی و ثبات پدیدآمده در کشور، موجب شد که او تاریخ ایران باستان را بنویسد.
عبدالحسین زرین کوب درباره ی شیوه ی تاریخ نگاری پیرنیا می گوید:
"این اثر، تنها تاریخی نیست، بلکه دائره المعارفی درباره ی تاریخ، تمدن و فرهنگ گذشته ی سرزمین‏های مهم دنیا به ویژه یونان، روم، سوریه، مصر، عربستان، میان دو رود، هند و... به شمار می‏رود؛ چنان که خواندن آن، نه تنها موجب آشنایی خواننده با تاریخ و سرگذشت سلسله‏های ایرانی (مادها، هخامنشیان و اشکانیان) و سلسله‏های یونانی سلوکی می‏شود، که اطلاعات نیکو و اصیلی درباره تاریخ خاورمیانه ی امروز و یونان باستان به وی عرضه خواهد کرد."
تاریخ ایران باستان از زمان تألیف تاکنون چندین بار به چاپ رسیده و همواره مورد استقبال پژوهشگران حوزه ی تاریخ و علاقه مندان به ایران باستان قرار گرفته است، برای آنها که علاقمند هستند تاریخ ایران را عاری از غلو و زیاده گویی بخوانند. وسواس حسن پیرنیا (مشیرالدوله) در هرچه مستندتر کردن کتاب، ستودنی ست، و همین امر سبب شده تا بسیاری از اظهارنظرهای درج شده در کتاب، بدون بزرگنمایی و قابل اطمینان باشد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : ایران باستان - انتشارات پر

صفحات کتاب : 721

کنگره : ‫‬‮‭DSR140‫‭/پ9‮الف‬91 1395

دیویی : 955/01

کتابشناسی ملی : 4311900

شابک : ‫‬‮‭978-600-8137-25-2‬‬‬

سال نشر : 1395

فهرست

باب دوم: حکومت جانشینان اسکندر
فصل اول: نزاع مقدونی‏ها در اطراف نعش اسکندر
مبحث اول: انتخاب پادشاه ـ نیابت سلطنت پردیکاس
مقدمه
دو دستگی در سپاه
قضایای بعد
روایت دیودور
روایت ژوستن
روایت کنت کورث
نتیجه
مبحث دوم: کارهای اولی پردیکاس
تقسیم ممالک
روایت دیودور
روایت ژوستن
روایت کنت کورث
بی‏اثر گذاردن نقشه‏های اسکندر
شورش یونانی‏های باختر
شورش یونان
جدال‏ها
مذاکرات صلح
روایت ژوستن
جنگ با کاپادوکیه
جنگ با پی‏سیدیان
تسخیر سیرن
تذکر
حمل نعش اسکندر
فصل دوم: در افتادن سرداران اسکندر با یکدیگر
نیابت سلطنت آن ‏تی‏ پاتر
مبحث اول: مخاصمه آن ‏تی ‏پاتر و کراتر با پردیکاس
مقدمه
جنگ اِومن با کراتر
جنگ پردیکاس با بطلمیوس
مبحث دوم: نیابت سلطنت آن‏تی‏پاتر، تقسیم ثانوی ایالات
نیابت سلطنت آن‏تی‏پاتر
تقسیم ثانوی ایالات
روایت آریان
جنگ آن‏تی‏گون با اومن
جنگ آن‏تی‏گون با آلستاس
مبحث سوم: نیابت سلطنت پولیس‏پرخون، دوام نزاع ...
مقدمه
ضدیت کاساندر و پولیس‏پرخون با یکدیگر (319 ق.م)
اُلمپیاس و اوری‏دیس 1878
مبحث چهارم: مخاصمه اومن و آن‏تی‏گون با یکدیگر
مقدمه
سلکوس و پی‏تون
سِلِکوس
پی‏تون
اومن و ولات ایالات علیا
ولات در خوزستان
شکست آن‏تی‏گون و رفتن او به همدان
رفتن اومن به پارس
جنگ اومن با آن‏تی‏گون
آن‏تی‏گون پس از فتح
حکایت دیودور
فصل سوم: کاساندر و اُلمپیاس
حمله‌ی کاساندر به المپیاس
کشته شدن المپیاس
روایت ژوستن
پس از کشته شدن المپیاس
فصل چهارم: اتحاد اول جانشینان دیگر بر ضد آن‏تی‏گون
مقدمه
آن‏تی‏گون و سلکوس
مذاکرات و آغاز خصومت
جدال غَزَه
بازگشت سلکوس به بابل
نیکانور و سلکوس
بهره‏مندی دمتریوس
آن‏تی‏گون و اَنباط
نتیجه
فصل پنجم: کشتار در خانواده اسکندر، کارهای سلکوس
قتل رکسانه و اسکندر
پسر اسکندر
قتل هرکول
قتل کلئوپاتر خواهر اسکندر
کارهای سلکوس
فصل ششم: اتحاد ثانوی جانشینان بر ضد آن‏تی‏گون
مقدمه
وقایع جنگ
نتیجه
باب سوم: دولت اسالکه یا سلوکی‏ها
فصل اول: پادشاهان سلوکی
مبحث اول: سلکوس اول «نیکاتور»
نام و نَسَب
کارهای سلکوس
صفات سلکوس و تأسیسات او
مبحث دوم: آن‏تیوخوس اول (سوتر)
نظری به دنیای آن روز
کارهای دیگر آن‏تیوخوس اول
مبحث سوم: آن‏تیوخوس دوم
قیام باختر
قیام پارت
سایر وقایع
مبحث چهارم: سلکوس دوم «کالی‏نی‏کوس»
مبحث پنجم: سلکوس سوم «سوتر»
مبحث ششم: آن‏تیوخوس سوم (کبیر)
وقایع سلطنت این پادشاه
مبحث هفتم: پادشاهان دیگر سلوکی
فصل دوم‌: اوضاع دولت سلوکی و تشکیلات آن
مقدمه
در دولت سلوکی
دربار
تشکیلات اداری
قشون
رفتار
فصل‏سوم: کوشش سلوکی‏ها برای یونانی کردن مشرق
در پارت و غیره
نتیجه
باب چهارم: دول دیگر که بر خرابه‏های دولت اسکندر تشکیل شدند
مقدمه
فصل اول: دول آسیای صغیر
مبحث اول:کاپادوکیه
مبحث دوم: دولت پُنت کاپادوکی
مهرداد سوم
مهرداد چهارم
فَرناک اول
مهرداد پنجم
مهرداد ششم
جنگ اول با روم
جنگ دوم
جنگ سوم
مبحث سوم: دولت پرگام
مبحث چهارم: بی‏تی‏نیه
فصل دوم‌: مصر و بطلمیوس‏ها یا بطالسه
مبحث اول: بطالسه
مبحث دوم‌: طرز حکومت بطالسه در مصر
فصل سوم‌: مقدونیه
کتاب چهارم‌
دوره‌ی پارتی یا عکس‌العمل سیاسی
مقدمه
منابع کتاب
آپ‏پیان اسکندرایی
آتِنِه(به یونانی آثنایُس)
اُرُزیوس
آگاثیاس
آفریکانوس(سکستوس یولیوس)
اوتروپیوس
بطلمیوس(کلودیوس)
پُسیدونیوس
پوزانیاس
پولی‏ین
دیون کاسیوس
فرونْتو(مارکوس اورلیوس فرونتو)
کاپی‏تولینوس(یولیوس)
لوثین(لوکیانوس)
هرودیانوس
لروبنای اِدِسی
باب اول‌: قسمت تاریخی
فصل اول‌: نظری به جغرافیای پارت، نژاد پارتی‏ها،.
تذکر
نظری به جغرافیای پارت
خوارزم
مرو
هرات
سیستان
ساگارتی‏یا
گرگان
نژاد پارتی‏ها
دودمان اشکانی
تاریخ پارت
فصل دوم: تأسیس دولت پارت و راندن سلوکی‏ها از ایران
مبحث اول: اشک اول (ارشک)
مبحث دوم‌: اشک دوم (تیرداد اول)
جنگ با سلکوس کالی‏نیکوس
کارهای تیرداد در زمان صلح
مبحث سوم: اشک سوم (اردوان اول)
مبحث چهارم: اشک چهارم (فری‏یاپَت)
اوضاع باختر
مبحث پنجم: اشک پنجم (فرهاد اول)
مبحث ششم: اشک ششم (مهرداد اول)
دولت سلوکی
دولت باختر
حمله به باختر
تسخیر ماد بزرگ
فرو نشاندن شورش گرگان
تسخیر خوزستان
تسخیر پارس و بابل
جنگ دوم با باختر
جنگ با دولت سلوکی
خصال مهرداد اول
طرز حکومت اشکانی
مبحث هفتم: اشک هفتم (فرهاد دوم)
جنگ با دولت سلوکی
بعد از جنگ
نتیجه جنگ
قصد حمله به سوریه
حمله سَکاها به پارت
خصایل فرهاد دوم
مبحث هشتم: اشک هشتم (اردوان دوم)
نهضت مردمان شمال شرقی
مغولستان
نظری به جغرافیای آن
تاریخ
جنگ اردوان با طخاری‏ها
فصل سوم‌: اوج اعتلای دولت پارت
مبحث اول: اشک نهم (مهرداد دوم، بزرگ)
ارمنستان و ارامنه
مهرداد بزرگ و ارمنستان
نخستین ارتباط ایران با روم
مبحث دوم: اشک دهم (سنتروک)
مبحث سوم: اشک یازدهم (فرهاد سوم)
مبحث چهارم: اشک دوازدهم (مهرداد سوم)
مبحث پنجم: اشک سیزدهم (ارُد اول)
مقدمه
حرکت به طرف سوریه
رفتن به بین‏النهرین
مراجعت به سوریه
آمدن سفرای اُرُد
رسیدن اخبار موحش
آمدن پادشاه ارمنستان نزد کراسوس
عبور از فرات
آمدن آریام‏نِس
راهنمایی آریام‏نس
خبر در رسیدن پارتی‏ها
جنگ
پس از کشته شدن کراسوس
گفته‏های بعضی مورخین دیگر
نتایج جنگ حران
اهمیت این جنگ
پس از جنگ حران
حمله‌ی پارتی‏ها به سوریه
روابط اُرُد با روم
حمله‌ی دولت پارت به روم
قتل اُرُد
سلطنت اُرُد
مبحث ششم: اشک چهاردهم (فرهاد چهارم)
جنگ دوم روم با دولت پارت
روایات دیگر
جنگ سوم روم با ایران
نتیجه
فرار فرهاد به طرف سَکاها و برگشتن او
قضیه‌ی زن رومی
رفتن شاهزادگان اشکانی به روم
مسئله‌ی ارمنستان
صفات فرهاد چهارم
مبحث هفتم: اشک پانزدهم، فرهادک (فرهاد پنجم)
مبحث هشتم: اشک شانزدهم، ارُد دوم
مبحث نهم: اشک هفدهم، وُنُن اول
مبحث دهم: اشک هیجدهم (اردوان سوم)
اردوان و وُنُن
احوال تی‏بریوس
اردوان و تی‏بریوس
حمله‌ی فَرَس‏مَن به ارمنستان
فرار اردوان به گرگان
آمدن تیرداد به ایران
روابط روم با اردوان
اغتشاش در ایالت بابل
راندن اردوان در دفعه‌ی دوم
شورش سلوکیه
صفات اردوان
مبحث یازدهم: اشک نوزدهم (بَردان)
مبحث دوازدهم: اشک بیستم (گودرز)
مبحث سیزدهم: اشک بیست و یکم (ونُن دوم)
مبحث چهاردهم: اشک بیست و دوم (بلاش اول)
رفتن بلاش به ارمنستان
مسئله‌ی ارمنستان
مذاکرات دوستانه
جنگ تیرداد با روم
شورش گرگان
جنگ بلاش با روم
رفتن تیرداد به روم
وقایع دیگر سلطنت بلاش اول
روابط بلاش با وسپاسیان
تاخت و تاز آلان‏ها در شمال و غرب ایران
نژاد آلان‏ها
خود واقعه
مدت سلطنت بلاش اول
اهمیت سلطنت بلاش اول
صفات بلاش اول
فصل چهارم‌: دولت پارت در انحطاط است
مبحث اول: اشک بیست و سوم (پاکُر دوم)
مبحث دوم: اشک بیست و چهارم (خسرو)
لشکرکشی به مشرق
سایر کارهای تراژان
زمین لرزه
کارهای تراژان در 116 م
شورش اهالی بر ضد رومی‏ها
خسرو و صفات او
مبحث سوم: اشک بیست و پنجم (بلاش دوم)
مبحث چهارم: اشک بیست و ششم (بلاش سوم)
جنگ پارت با روم
جنگ روم با پارت
مبحث پنجم‌: اشک بیست و هفتم (بلاش چهارم)
جنگ اول رومی‏ها با بلاش چهارم
جنگ دوم رومی‏ها با بلاش چهارم
نتیجه‌ی این جنگ روم
مبحث ششم: اشک بیست و هشتم (بلاش پنجم) و...
جنگ کاراکالا با اردوان
جنگ پارتی‏ها با رومی‏ها
قیام اردشیر پاپکان ساسانی بر اردوان
اردشیر پاپکان ساسانی
خروج اردشیر بر اردوان
جهت خروج اردشیر بر اردوان
زوال دولت پارت و انقراض سلسله اشکانی ایران
جهات آن
خاتمه
فصل سوم‌: تاریخ پارت موافق مدارک شرقی
مبحث اول: گفته‏های حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه
مبحث دوم‌: مورخین و نویسندگان قرون اولی اسلامی
1. ابوجعفر محمد بن جریر بن زیدالطبری
روایت اول
روایت دوم
روایت سوم
2. ابوالحسن علی‏بن الحسین المسعودی
3. ابوریحان بیرونی
جدول اول
جدول دوم
جدول سوم
جدول چهارم
جدول پنجم
4. ابومنصور عبدالملک محمد ثعالبی
1. اَقفور شاه اشکانی
2. سابور شاه بن اقفور شاه
3. جوذر بن سابور
4. ملک ایران شهر بن‏بلاش بن سابور اشکانی
5. ملک جوذر بن ایران شاه الاصغر
6. ملک نرسی بن ایران شاه
7. ملک هرمزان بن بلاش
8.. ملک فیروز بن هرمزان
9. ملک خسرة بن فیروز
10. ملک اردوان بن بهرام بن بلاش
آخر ملوک الاشکانیه
5. حمزة بن‏الحسن الاصفهانی
6. مطهر بن طاهرالمقدسی
7. احمدبن محمد مسکویه
8.. ابن اَثیر
نتیجه
مبحث سوم
1. حمداللّه مستوفی قزوینی
2. محمّد خاوند شاه معروف به امیر خوند
3. غیاثالدین خواندمیر
فصل ششم‌: مورخین و نویسندگان ارمنستان
ماراپاس کاتینا
باردِسَن
آگاتانژ
قطعه‏ای که به آگاتانژ نسبت می‏دهند
شورش پارتی‏ها که در ارمنستان در این زمان وقوع یافت
فوستوس بیزانسی
لروب‏نای اِدِسی
زنوب گلاگی
ژان مامی‏گون‏یان
موسی‏خورن
از پولی کرات بند 13
از اِواگُراس بند 13
از فیرمیلین، اسقف قیصریه در کاپادوکیه ـ بند 76
خُرُه‏پود معروف به اِلِه‏آزار (بند 69 ـ 70)
اِلیزه وارتابَد، لازار فاربی، اِزنیک گُگپی
فهرست شاهان اشکانی ایران
فصل هفتم‌: استنباطات دیگر در باب اشکانیان
سلسله‌ی اشکانیان ارمنستان
ضمایم کتاب چهارم
اول: آذربایجان
دوم: امرا و پادشاهان پارس
سوم: دولت‏های خسرون و آدیابن
شاخه دوم: سلسله‌ی اشکانیان ارمنستان
باب دوم: قسمت تمدنی
فصل اول: وسعت دولت اشکانی و تشکیلات آن
مبحث اول: وسعت دولت اشکانی، پایتخت
وسعت دولت اشکانی
پایتخت
مبحث دوم: تشکیلات، حکومت شاه، ممالک تابعه، ترتیبات سلطنتی
حکومت شاه
ممالک تابعه
ترتیبات سلطنتی
ادارات
سپاه
اسلحه
بحریه
مالیه
مسکوکات اشکانی
تاریخ(تقویم)
فصل دوم: طبقات، مذهب، اخلاق و عادات، زبان، خط، معارف
طبقات
مذهب
اخلاق و عادات
خانواده پارتی
زبان
خط
معارف
فصل سوم: تجارت و صنعت، صنایع مستظرفه: موسیقی، معماری،...
تجارت و صنعت
صنایع مستظرفه
معماری و حجاری و زینت سازی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات