1 / 5

دانلود کتاب پیدایش مذاهب

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 838.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 296
دانلود رایگان

خلاصه اثر

برخورد افکار در عصر ما که عصر ارتباط های وسیع و سریع است امری اجتناب ناپذیر بوده و جنگ عقاید در این عصر از جنگهای نظامی، وسیع تر و گسترده تر می باشد، و وجود وسایل مجهّز ارتباط جمعی، به این جنگ وسعت بی سابقه ای بخشیده است.
در میان مغزهای متفکر جهان کسی را نمی توان یافت که بالمال دارای یک ایمان مذهبی نباشد، ایمانی به یک نظام متقن که از عقل کلی سرچشمه گرفته و همین ایمان است که در تلاش های خستگی ناپذیر علمی به آنان توان می دهد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 296

کنگره : BL51‫‬‭‬‭‬‭/م7پ9 1384

دیویی : 210

کتابشناسی ملی : 1095788

شابک : 8-80-8139-964- 978

سال نشر : 1384

فهرست

پیشگفتار :
نقطه شروع بحث :
فرضیّه عوامل اقتصادی
1ـ قضا و قدر و سرنوشت
2ـ زهد و بی اعتنایی به دنیا
3 و 4ـ نکوهش ثروت و مدح فقر
5ـ رهبانیّت و ترک دنیا
6ـ صبر و شکیبایی
7ـ تقیّه
8ـ مسأله دعا
(ص)ـ مسأله انتظار
10 و 11ـ قناعت و توکّل
12و 13ـ رضا و تسلیم
14ـ سوگواری
15ـ مسأله شفاعت
فرضیّه ضدّ استعماری
فرضیّه نیازهای اخلاقی و اجتماعی
فرضیّه ترس
فرضیّه جهل
تحقیق و بررسی :
تسبیح موجودات در پهنه آفرینش :
فرضیّه جنسی
اشتباهات فروید :
فرضیّه روحیّون
1ـ فقدان دلیل منطقی
2ـ محدودیّت دامنه بحث
3ـ اسلام و مسأله روح
فرضیّه تقدیر و بخت
1ـ سرچشمه پیدایش عقیده به بخت و شانس
2ـ عنصر تغییر ناپذیری اقبال و شانس
3ـ محدود بودن این فرضیّه
فرضیّه درک عاطفی و درک عقلی
الف) مذهب و درک عاطفی
ب) مذهب و درک عقلی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات