1 / 3

دانلود کتاب علم الدرایه تطبیقی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 819.5 کیلو بایت
صفحات کتاب : 335
2,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

علما و محدثان شیعه واهل سنت، از نخستین قرون اسلامی، برای برپایی کرسی تدریس حدیث و پژوهش در آن ، کوشش بسیار کرده اند که از جمله پرداختن به اصطلاحات حدیثی و تحلیل آنها می باشد. این کتاب با بیان بیش از یکصد اصطلاح حدیثی ، با نگاه تطبیقی بین اصطلاحات حدیثی شیعه و اهل سنت تدوین شده و شامل حدیث از نظر تعداد راویان، حالات راویان و اوصاف حدیث می باشد که آگاهی از هر یک، در ارزیابی و اعتبار سنجی احادیث، سودمند است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 335

کنگره : BP109‫‭/م8ع73 1391

دیویی : 297/26‬

کتابشناسی ملی : 2767098

شابک : 978-964-195-628-0‬‬

سال نشر : 1391

کد کتاب : BA0094

فهرست

سخن ناشر
مقدمه پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص)
پیش گفتار
1- اصطلاحات مربوط به حدیث و مترادف های آن
تعریف علم الحدیث
تعریف علم الدرایة یا مصطلح الحدیث
پیشینه تاریخی
موضوع علم الدرایة
فایده علم الدرایة
حدیث
سنّت
خبر
اثر
سند حدیث ـ (طریق و وجه)
متن حدیث
حدیث قدسی
تفاوت حدیث قدسی و حدیث نبوی
تفاوت حدیث قدسی با قرآن
2- اصطلاحات مربوط به تقسیم حدیث از لحاظ تعداد راویان
اقسام خبر و حدیث
1- خبر متواتر از نظر فریقین
2- خبر واحد از نظر فریقین
تقسیم خبر واحد از نظر تعداد راویان
1- خبر مستفیض
2- خبر عزیز
3- خبر غریب
3- اصطلاحات مربوط به تقسیم خبر واحد از نظر حالات راویان
حدیث صحیح
1- «صحیح» نزد قدمای امامیه
2- «صحیح» نزد متأخّران امامیه
3- «صحیح» نزد محدّثان اهل سنّت
مراتب حدیث صحیح
1- حدیث حسن
2- حدیث موثّق
3- حدیث ضعیف
عمل به روایت ضعیف و چگونگی جبران ضعف سند
حجّیّت خبر واحد
مقدمه
اصطلاحات مربوط به تقسیم خبر واحد از نظر اوصاف (اصطلاحات مشترک و مختص)
گستره اصطلاحات حدیثی
تقسیم خبر واحد از نظر اوصاف نزد فریقین
اصطلاحات مشترک
4- اصطلاحات مشترک سندی (1)
مُسنَد
متصل
مرفوع
معنعن
5- اصطلاحات مشترک سندی(2)
معلّق
بررسی تعلیق در جوامع حدیثی
مفرد
مسلسل
6- اصطلاحات مشترک سندی(3)
معتبر
محکم و متشابه (متّفق و مفترق)
مؤتلف و مختلف
مشتبه مقلوب
عالی و نازل
اقسام علوّ
7- اصطلاحات مشترک سندی (4)
مشترک
روایت اکابر از اصاغر
سابق و لاحق
روایة الاقران و مدبّج
8- اصطلاحات مشترک متنی (1)
مقبول
مختلف و موافق
ناسخ و منسوخ
مطروح
9- اصطلاحات مشترک متنی (2)
مکاتب
نصّ، ظاهر، مؤوّل
مجمل و مبیّن
مُشکِل
10- اصطلاحات مشترک سندی و متنی
مُصحّف
مزید
حکم مزید
مُدرَج
غریب
مشهور
شاذّ و نادر
مقدمه اصطلاحات مختص
اصطلاحات مختص به ضعیف
11- اصطلاحات مختص سندی (1)
مقطوع
منقطع
مُعضَل
مُرسل
12-اصطلاحات مختصّ سندی (2)
موقوف
مضمر
متروک
منکر
13- اصطلاحات مختص سندی (3)
مدلّس
مهمل
مجهول
14- اصطلاح مختصّ سندی و متنی
معلّل
مضطرب
مقلوب
موضوع
نشانه های وضع حدیث
انگیزه های وضع حدیث
15- اصطلاحات مربوط به القاب محدّثان
طبقه
صحابه
تابعین
مُسنِد و مُسنَد
مُحدِّث
حافظ
شیخ و مشیخه
مستخرج، مُخرج
مستدرکات
جامع و معاجم
مُملی و امالی
عدّة
کتاب و اصل
الفاظ مدح راوی
الفاظ ذمّ و جرح راوی
16- اصطلاحات مربوط به طرق تحمّل حدیث
تحمّل حدیث
طرق تحمّل حدیث
سماع
قرائت
اجازه
مناوله
کتابت
اعلام
وصیت
وجاده
17- شرایط قبول روایت و...
اوصاف و شرایط راوی
1- اسلام
2- عقل
3- بلوغ
4-عدالت راوی
5- ایمان
6- ضبط
احکام جرح و تعدیل
نقل به معنی در حدیث
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات