کتاب یک روز ارس گردم

مجموعه داستان کوتاه

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی یک روز ارس گردم

حجم دانلود: 298.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 112

فاطمه باباخانی:
اکنون در بیست وچندسالگی ام، فکر که می کنم، می بینم حتا اگر اهل یک جای دیگر دنیا بودم شاید قطب شمال باز یک روز، شهرزاد درونم، واو به واو همین قصه ها را روایت می کرد برای مردمش، دور آتشی کهن، به رسمی دیرینه وقتی زنان قبیله اش پوست روباه را کوک می زدند برای تن دخترانشان با دست هایی که بوی ماهی نمک سود می داد.

اکنون که فکر می کنم، می بینم شبیه مادرم، شبیه مادران مادرم، شبیه شجره ی مؤنث هر زن که قرن ها زیسته، شهرزادم.....


... و برگشتم به حیاط سفارت، تا چشمم دوباره به او بیفتد و همه چیز برگردد به همان زمان که چشمم به او افتاده بود. و آن قدر زل زدم بهش که خجالت کشید و فهمید که یکی زل زده بهش. سرش را که بلند کرد، مرا توی تراس دید. و یک هو روسری ام از سرم سُر خورد و دستپاچه شدم و چپیدم توی اتاق و خودم را پشت پرده های توری قایم کردم. و نفهمیدم گردنم را هم، که بعدها به اندازه ی یک گلوله ی سربی سوراخ می شد، دیده بود، ستوان جوانی ...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب یک روز ارس گردم

مشخصات کتاب یک روز ارس گردم

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : داستان امروز ایران

صفحات کتاب : 112

کنگره : ‫PIR7963‭‬ ‭/‮الف‬2324‫‭ی54 1388

دیویی : ‫‭8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 1947759

شابک : ‫‬‭9786005218282

سال نشر : 1388

نظرات درباره کتاب یک روز ارس گردم