کتاب انسان در دو فصل

5 از 3 نظر

کتاب چاپی انسان در دو فصل

صفحات کتاب : 99

معرفی کتاب انسان در دو فصل

روش تربیتی اسلامی در دو دوره قبل و بعد از بلوغ انسان در دو فصل، کتاب انسان در دو فصل نوشته ای است که در فروردین ماه سال 1360 به صورت سخنرانی در تالار وحدت مطرح شد و به تربیت انسان در دو مرحله پیش از بلوغ و پس از بلوغ نظر دارد و در دو فصل مکتوب گردیده است.

 در فصل اول به محیط های تربیتی، شکل های تربیتی، عوامل تربیتی و وسایل تربیت توجه دارد و در فصل دوم، انسان را در چهار حوزه معرفت، احساس، عمل، علوم مورد ارزیابی قرار می دهد.

در کتاب انسان در دو فصل از تربیت اسلامی، فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی و اخلاق اسلامی، صحبت شده و به اشاره میان دو جریان اسلامی و مسلمین در تربیت و فلسفه و عرفان و اخلاق خط فاصل گذاشته شده است؛ چون جریان التقاط همیشه ریشه در بیرون مرزهای اسلام ندارد که گاهی از دل مسلمین هم منشاء می گیرد و دستاورد مسلمین به اسلام بسته می شود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب انسان در دو فصل

مشخصات کتاب انسان در دو فصل

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 99

کنگره : ‏‫‬‭BP230/18‭‏‫‬‮‭‭/ص7‮الف‬8 1391‬‏‬

دیویی : ‏‫‬‭297/4837

کتابشناسی ملی : 2920766

شابک : ‫‬‭978-964-7803-08-3

سال نشر : 1391

نظرات درباره کتاب انسان در دو فصل