منتخب صوتی - لیست آثار

اثر مرکب

دارن هاردی

از 2,800 تا 4,800 تومان

ماشو در مه

فرهاد حسن زاده

از 4,500 تا 8,000 تومان

فیض بوک

ناصر فیض

از 6,000 تا 10,000 تومان

زن آقا

زهرا کاردانی

از 9,000 تا 20,000 از 9,000 تا 15,800 تومان

انگیزه

دنیل اچ.پینک

از 2,800 تا 4,800 تومان

بالاتر از خانه عقاب

سوره مهر

از 2,400 تا 6,000 تومان

عید پاک

سوره مهر

از 5,000 تا 8,000 تومان

اتصال فروش

شادن پژواک

10,000 تومان

فرنگیس

سوره مهر

از 12,000 تا 40,000 از 12,000 تا 31,600 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 از 6,000 تا 22,120 تومان

هوش تجاری

دیو مارکوم

از 2,800 تا 4,800 تومان

استثنائی ها

مالکوم گلدول

از 2,800 تا 4,800 تومان

کلید

تجربه

8,000 تومان

عصرهای کریسکان

سوره مهر

از 9,000 تا 11,000 تومان

آبنبات هل دار

سوره مهر

از 16,000 تا 50,000 از 16,000 تا 39,500 تومان

میلیونر درون تو

سبکتو

از 2,800 تا 4,800 تومان

مرغ شل

سوره مهر

از 4,500 تا 6,000 تومان