تازه ها - لیست آثار

نرگس

سوره مهر

از 11,000 تا 13,000 تومان

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

از 12,000 تا 33,000 تومان

ناگفته ها

حمید داودآبادی

11,000 تومان

سنگرساز بی سنگر

نصرت الله محمود زاده

11,000 تومان

سه دقیقه در قیامت

گروه شهید ابراهیم هادی

از 5,500 تا 11,000 تومان

مردی که خواب نمی دید

داوود بختیاری دانشور

از 7,500 تا 18,000 تومان

من زنده ام

معصومه آباد

از 15,000 تا 40,000 از 11,850 تا 20,000 تومان

درنگی در نجف

جواد کلاته عربی

7,000 تومان