تخفیف هفته کتاب آثار سوره مهر - لیست آثار

ساجی

سوره مهر

15,000 تومان

صبح شام

محمدحسن مصحفی

55,000 43,450 تومان

زائر کوچک

سیده فرشته حسن زاده

از 4,000 تا 100,000 تومان

اثریا

نیما اکبرخانی

25,000 19,750 تومان

هفت اورنگ

جعفر ابراهیمی(شاهد)

از 13,500 تا 15,000 تومان

معلم فراری

رحیم‌ مخدومی

از 3,500 تا 5,000 تومان

پوتین قرمزها

فاطمه بهبودی

از 13,500 تا 40,000 از 13,500 تا 28,000 تومان

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

از 15,000 تا 90,000 از 15,000 تا 71,100 تومان

گلستان یازدهم

سوره مهر

از 12,500 تا 25,000 از 12,500 تا 19,750 تومان

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 15,000 تا 29,230 تومان

همه سیزده سالگی ام

سوره مهر

از 8,000 تا 13,000 تومان

آبنبات دارچینی

مهرداد صدقی

از 13,500 تا 45,000 از 13,500 تا 35,550 تومان

پنجره های تشنه

محمد قزلی

از 10,000 تا 40,000 از 10,000 تا 31,600 تومان

جمعه سیاه

سوره مهر

از 5,000 تا 7,000 تومان

خاله نازی، پوست پیازی

اسدالله شعبانی

از 3,000 تا 3,500 تومان

وقتی آهو خانم به تله افتاد

زهرا زواریان

از 4,000 تا 6,000 تومان

شیری که سلام کرد

زهرا زواریان

از 4,000 تا 6,000 تومان

اسبی که دو بال داشت

زهرا زواریان

از 4,000 تا 6,000 تومان

شتری که با وفا بود

زهرا زواریان

از 4,000 تا 6,000 تومان

در حلقه شیرها

زهرا زواریان

از 4,000 تا 6,000 تومان

خاطرات سفیر

نیلوفر شادمهری

از 9,900 تا 26,000 از 7,821 تا 18,200 تومان