عهد مانا - لیست آثار

تولد در توکیو

عهد مانا

از 14,000 تا 18,000 از 11,060 تا 14,220 تومان

حاج قاسم

نرجس شکوریان فرد

از 5,000 تا 18,000 از 5,000 تا 14,220 تومان

مادر

نرجس شکوریان فرد

از 4,000 تا 8,000 از 4,000 تا 6,320 تومان

اپلای

نرجس شکوریان فرد

29,000 22,910 تومان

اقیانوس مشرق

مجید پورولی کلشتری

24,000 18,960 تومان

پادشاهان پیاده

عهد مانا

40,000 31,600 تومان

پدر

نرجس شکوریان

از 4,000 تا 10,000 از 4,000 تا 7,900 تومان

تاب طناب دار

عهد مانا

54,000 42,660 تومان

چهل هفته انتظار

عهد مانا

13,000 10,270 تومان

زنان عنکبوتی

نرجس شکوریان فرد

از 10,000 تا 32,000 از 10,000 تا 25,280 تومان

کیمیاگر

رضا مصطفوی

از 6,500 تا 19,000 از 6,500 تا 15,010 تومان

موکب آمستردام

بهزاد دانشگر

از 8,000 تا 19,000 از 8,000 تا 15,010 تومان

ناقوس ها به صدا در می آیند

ابراهیم حسن بیگی

19,000 15,010 تومان

امام من

نرجس شکوریان فرد

4,000 تومان

رویای یک دیدار

سید ناصر هاشم زاده

10,000 تومان

ادواردو

عهد مانا

از 19,500 تا 45,000 از 15,405 تا 35,550 تومان