ادبیات داستانی و شعر - لیست آثار

کتابچه شدن

میشل اوباما

از 2,000 تا 3,000 تومان

دو روایت از یک عکس

ابراهیم حسن بیگی

از 15,000 تا 32,000 از 15,000 تا 25,280 تومان

مادر

نرجس شکوریان فرد

از 4,000 تا 8,000 تومان

اکنون

سوره مهر

25,000 19,750 تومان

آبنبات هل دار

سوره مهر

از 16,000 تا 40,000 تومان

آبنبات دارچینی

مهرداد صدقی

از 13,500 تا 40,000 تومان

آرزوهای دست ساز

میلاد حبیبی

18,000 14,220 تومان

آفتاب در حجاب

سید مهدی شجاعی

36,000 28,440 تومان

آمریکایی

هاوارد فاست

47,000 37,130 تومان

آن سوی مرگ

جمال صادقی

40,000 31,600 تومان

آن ها

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 تومان

پلاک طیبه

علی صفایی حائری

از 700 تا 27,500 تومان

بازگشت

گروه شهید ابراهیم هادی

11,000 8,690 تومان

باغ طوطی

محسن ناصری

30,000 23,700 تومان

شهید علی محمدی

جمعی از نویسندگان

12,000 9,480 تومان

شهید شهریاری

جمعی از نویسندگان

12,000 9,480 تومان