ادبیات داستانی و شعر - لیست آثار

شهید رضایی نژاد

جمعی از نویسندگان

12,000 9,480 تومان

پدر عشق و پسر

سید مهدی شجاعی

22,000 17,380 تومان

پری دخت

حامد عسکری

25,000 19,750 تومان

پسرک فلافل فروش

گروه نویسندگان

از 3,200 تا 12,000 تومان

حاج آخوند

عطاءا... مهاجرانی

40,000 31,600 تومان

خاطرات احمداحمد

سوره مهر

از 15,000 تا 40,000 تومان

خال سیاه عربی

حامد عسگری

35,000 27,650 تومان

خواب باران

وجیهه سامانی

25,000 19,750 تومان

داستان رویانا

محمدعلی زمانیان

20,000 15,800 تومان

داستان سیستان

رضا امیرخانی

30,000 23,700 تومان

داستان نانو تروا

مجتبی قافله باشی

16,000 12,640 تومان

دختران آفتاب

امیرحسین بانکی

از 14,000 تا 58,000 تومان

دخترانه های درگوشی

گروه نویسندگان شمسه

22,000 17,380 تومان

دعبل و زلفا

مظفر سالاری

25,000 19,750 تومان

دهکده خاک بر سر

فائضه غفار حدادی

از 17,000 تا 40,000 تومان

رست خیز

جمعی از نویسندگان

24,000 18,960 تومان

رقعه

سیدحمیدرضا برقعی

12,000 9,480 تومان

روایتی ساده از ماجرایی پیچیده

ابراهیم حسن بیگی

از 7,500 تا 23,000 تومان

ریحانه پیامبر

محسن نعماء

15,000 11,850 تومان

زن آقا

زهرا کاردانی

از 9,000 تا 20,000 از 7,110 تا 14,000 تومان