جنگ ایران و عراق - لیست آثار

مردی که خواب نمی دید

داوود بختیاری دانشور

از 7,500 تا 18,000 از 5,250 تا 12,600 تومان

مسافر ملکوت

شهید ابراهیم هادی

2,800 تومان

لوطی و آتش

رحیم‌ مخدومی

12,000 تومان

p.w

زینب اکبری

5,000 3,500 تومان

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 10,500 تا 25,900 تومان

سفر به جنوب

سوره مهر

از 4,500 تا 9,000 از 3,150 تا 6,300 تومان

شاهرخ (حر انقلاب اسلامی)

گروه نویسندگان

از 3,200 تا 11,000 تومان

صد و هفتاد و ششمین غواص

بهناز ضرابی زاده

از 7,000 تا 29,500 تومان

عارفانه

گروه نویسندگان

از 3,000 تا 11,000 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 از 4,200 تا 19,600 تومان

گلستان یازدهم

سوره مهر

از 12,500 تا 25,000 از 8,750 تا 17,500 تومان

مسافر کربلا

گروه نویسندگان

از 2,200 تا 9,000 تومان

نگین تخریب

مجید جعفرآبادی

از 2,500 تا 19,000 تومان