حقوق و علوم سیاسی - لیست آثار

متون فقه 2

امیر رضوان‌دوست

12,500 تومان

اصول فقه 1

فاطمه السادات هاشمی دمنه

12,500 تومان

حقوق تجارت 3

فاطمه السادات هاشمی

55,000 تومان

حقوق مدنی 4

آتنا فضلی

10,000 تومان

حقوق اساسی 2

حمیدرضا تاج پور

14,000 تومان

حقوق تجارت 2

سامان کتابی

15,000 تومان

حقوق مدنی 2

مریم صفرپور

9,000 تومان

حقوق تطبیقی

یلدا خسروی

12,500 تومان

حقوق اداری 2

شیرین طهماسبی

20,000 تومان

قواعد فقه 1

محمود زمانی

25,000 تومان

آیین دادرسی مدنی 2

فاطمه السادات هاشمی دمنه

12,500 تومان

حقوق محیط زیست

شیرین طهماسبی

8,000 تومان

متون فقه 1

احمد احسانی فر

20,000 تومان

جرایم سایبری

سید منصور میرمرادی

5,000 تومان

آیین دادرسی مدنی 1

فاطمه السادات هاشمی دمنه

12,500 تومان

حقوق بیمه

غزاله رحیم زاده

10,000 تومان