داستان ایرانی - لیست آثار

هک پلاس

محمد قنبری

15,000 تومان

سکوت برده ها

علیرضا کوشک جلالی

8,000 تومان

مربای شیرین

هوشنگ مرادی کرمانی

12,000 9,480 تومان

سه کاهن

مجید قیصری

30,000 23,700 تومان

دوازدهم

علی موذنی

25,000 19,750 تومان

رژیسور

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 11,850 تا 29,230 تومان

از عشقاباد تا عشق آباد (جلد اول)

سوره مهر

از 13,900 تا 28,000 از 10,981 تا 22,120 تومان

جام جهانی در جوادیه

داوود امیریان‌

از 20,000 تا 30,000 از 15,800 تا 23,700 تومان

بر جاده های آبی سرخ

نادر ابراهیمی

155,000 122,450 تومان

آهِ با شین

محمد کاظم مزینانی

از 14,500 تا 25,000 تومان

جلو قانون

فرانتس کافکا

4,000 تومان

اصیل آباد

سوره مهر

از 5,000 تا 12,000 از 3,950 تا 9,480 تومان

اسماعیل

سوره مهر

از 11,900 تا 29,000 از 9,401 تا 22,910 تومان

آنجا که خانه ام نیست

سوره مهر

از 3,500 تا 7,000 از 2,765 تا 5,530 تومان

پلاک طیبه

علی صفایی حائری

از 700 تا 27,500 از 553 تا 21,725 تومان

بار دیگر، شهری که دوست می داشتم

روزبهان

از 5,000 تا 20,000 از 5,000 تا 15,800 تومان

دختران آفتاب

امیرحسین بانکی

از 14,000 تا 58,000 از 11,060 تا 45,820 تومان

روایتی ساده از ماجرایی پیچیده

ابراهیم حسن بیگی

از 7,500 تا 23,000 از 5,925 تا 18,170 تومان

زنان عنکبوتی

نرجس شکوریان فرد

از 10,000 تا 32,000 از 10,000 تا 25,280 تومان

سگ خوب قصه ما

سوره مهر

از 1,400 تا 5,000 از 1,106 تا 3,950 تومان