داستان کوتاه - لیست آثار

لکه های روی بوم

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

از 1,100 تا 5,500 تومان

سه نان خور

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

از 1,300 تا 6,000 تومان

علاءالدین

آرمان رشد

1,200 تومان