دفاع مقدس - لیست آثار

ردپایی بر آسمان

مرتضی حاجیان نژاد‮‫

12,500 تومان

فرمانده شهر

داوود بختیاری دانشور

از 3,000 تا 11,000 از 2,370 تا 7,700 تومان

ردپای نور

سوره مهر

8,500 5,950 تومان

فرمانده من

رحیم‌ مخدومی

از 2,500 تا 14,000 از 1,975 تا 9,800 تومان

مسافر مجنون

عباس رنجبر

از 2,000 تا 2,500 از 1,400 تا 1,750 تومان

از تبار حبیب

حسین قرایی

12,000 8,400 تومان

تک پسر

نسیبه استکی

10,000 7,000 تومان

تا شهادت

گروه شهید ابراهیم هادی

از 3,200 تا 15,000 از 2,528 تا 10,500 تومان

عمو ابراهیم

مازیار حاتمی

4,000 2,800 تومان

معلم فراری

رحیم‌ مخدومی

از 3,500 تا 5,000 از 2,450 تا 3,500 تومان

سبویی که نشکست

حسین ابراهیمی کوشالی

15,000 10,500 تومان

آن بیست و سه نفر

احمد یوسف زاده

از 15,000 تا 37,000 از 11,850 تا 25,900 تومان

آشنایی با دفاع مقدس

ندا برومندیگانه

29,000 20,300 تومان

پرواز آخر

محمد مهدی بهداروند

10,000 7,000 تومان

تو برادر من نیستی

صادق عباس ولدی

10,000 7,000 تومان

ادبیات دفاع مقدس

محمدرضا سنگری

13,500 9,450 تومان

شقایق های کردستان

کوهستان عبدالحکیمی

1,000 700 تومان

نیاز

قاسمعلی فراست

6,500 4,550 تومان

پنجره چوبی

فهیمه پرورش

55,000 43,450 تومان

ناگفته ها

حمید داودآبادی

15,000 10,500 تومان

سال های بی ستاره

محمدعلی همتی

2,000 1,400 تومان

مسافر ملکوت

سید حمید مشتاقی نیا

10,000 7,000 تومان