رمان - لیست آثار

قمارباز

جلال آل احمد

رایگان

رویای نیمه شب

مظفر سالاری

45,000 35,550 تومان

شهربانو

مریم قربان زاده

از 9,000 تا 43,000 از 9,000 تا 33,970 تومان

عروس قریش

مریم بصیری

49,000 38,710 تومان

زایو

مصطفی رضایی کلورزی

44,000 34,760 تومان

آبنبات دارچینی

مهرداد صدقی

از 13,500 تا 45,000 از 13,500 تا 35,550 تومان

تولد در توکیو

عهد مانا

از 14,000 تا 18,000 از 11,060 تا 14,220 تومان

فهیمه

روایت فتح

از 34,500 تا 47,000 از 27,255 تا 37,130 تومان

رژیسور

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 15,000 تا 29,230 تومان

استاد عشق

ایرج حسابی

24,000 18,960 تومان

آن سوی مرگ

جمال صادقی

45,000 35,550 تومان

پنجشنبه فیروزه ای

کتاب نیستان

32,000 25,280 تومان

دخیل عشق

مریم بصیری

32,000 25,280 تومان

فرشته ها هم عاشق می شوند

نعیمه اسلام لو

40,000 31,600 تومان

نفس

بهزاد دانشگر

30,000 23,700 تومان

یوما

کتاب نیستان

33,000 26,070 تومان