رمان خارجی - لیست آثار

مزدور

هاوارد فاست

20,000 تومان

سانشیرو

ناتسومه سوسه کی

20,500 14,350 تومان

غرور و تعصب

پر

از 10,000 تا 18,000 از 7,000 تا 12,600 تومان

اندوهی ورای رویاها

پیتر هاندکه

7,000 4,900 تومان

زن در آینه

اریک امانوئل اشمیت

32,000 22,400 تومان

تصمیم دردناک

اما هورن بی

23,900 16,730 تومان

99 مهره ی پراکنده

حلیم یوسف

17,000 11,900 تومان

آخرین دروغ

ماری کوبیکا

21,000 14,700 تومان

شبح اپرا

گاستون لورو

2,800 1,960 تومان

ژنرال در هزار توی خود

گابریل گارسیا مارکز

10,000 7,000 تومان

پر

پر

6,000 4,200 تومان

مسخ

پر

3,000 2,100 تومان

پروفسور

روزگار

9,600 6,720 تومان

اما

پر

10,000 7,000 تومان

زنی در کابین 10

نشر نون

15,000 10,500 تومان

زمان دار

میچ آلبوم

10,900 7,630 تومان

شهر شادی

انتشارات بین المللی الهدی

10,000 7,000 تومان

حس یک پایان

روزگار

7,200 5,040 تومان