روان شناسی - لیست آثار

خویشتن مقدس شما

وین دبلیو دایر

از 5,000 تا 14,000 تومان

کتابچه نفوذ

رابرت سالدینی

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه قدرت عادات

چارلز داهیگ

از 2,000 تا 3,000 تومان

فرقه ها در میان ما

مارگارت تالرسینگر

95,000 75,050 تومان

تئوری انتخاب

ویلیام گلاسر

105,000 82,950 تومان

تنهایی

محمدامین شریفی

27,600 تومان

روان شناسی بازی

فاطمه سلطانی

12,000 تومان

اعتماد به نفس

سیدمجتبی حورائی

12,000 تومان