سیاسی اجتماعی و فرهنگی - لیست آثار

این عصر قرمز است

گروه نویسندگان

13,000 10,270 تومان

روش تحلیل سیاسی

انقلاب اسلامی

10,000 7,900 تومان

عصر جدید

محمد مهدی میرباقری

18,000 14,220 تومان

فوکو در ایران

بهروز قمری تبریزی

38,000 30,020 تومان

کار باید تشکیلاتی باشد

گروه نویسندگان

از 3,000 تا 30,000 از 3,000 تا 23,700 تومان

قیدار

رضا امیرخانی

40,000 31,600 تومان

گام تمدن ساز

محمدحسین راجی

22,500 17,775 تومان

لایک ممنوع

سید بشیر حسینی

22,000 17,380 تومان

ماجرای فکر آوینی

وحید یامین پور

30,000 23,700 تومان

مردم گله مندند

شهید کاظمی

30,000 23,700 تومان

من و کتاب

گروه نویسندگان

از 3,000 تا 19,000 از 2,370 تا 15,010 تومان

نشت نشا

رضا امیرخانی

10,000 7,900 تومان

هزارتوی سعودی

کارن الیوت هاوس

48,000 37,920 تومان