شهدا - لیست آثار

عارف 12 ساله

سیدحسین موسوی

از 10,000 تا 15,000 از 10,000 تا 11,850 تومان

حاج احمد

محمدحسین علیجان‌ زاده‌ روشن

از 20,000 تا 40,000 از 20,000 تا 31,600 تومان

رویای صعود

علیرضا محمدی

3,000 تومان

سرمشق

شهید کاظمی

15,000 تومان

سفر سرخ

نصرت الله محمود زاده

15,000 تومان

بچه های آسمان

مرتضی شاهسون

10,000 تومان

خط مقدم

فائزه غفار حدادی

از 28,000 تا 65,000 از 28,000 تا 51,350 تومان

راز پلاک سوخته

علی ابراهیمی گتابی

15,000 تومان

اینگونه باید باشیم

علی اکبر قلیچ خانی

10,000 تومان

ابراهیم در آتش

مصیب معصومیان

10,000 تومان

۲۵ تخریب چی

مصیب معصومیان

15,000 تومان

شهید کاظمی

نفیسه ثبات

از 5,500 تا 15,500 از 4,345 تا 12,245 تومان

حواله ی عاشقی

مصیب معصومیان

15,000 تومان

تعزیه ی دریا

مصیب معصومیان

10,000 تومان

حبیب لشکر

مصیب معصومیان

15,000 تومان

الی الحبیب

علی آسترگی

15,000 تومان

خورشید که غرق نمی شود

فائزه غفار حدادی

10,000,000 تومان

دختر خوب بابا

علی اکبر قلیچ خانی

10,000 تومان

به پهنای افق

محمدعلی همتی

از 2,500 تا 3,000 تومان

هفت روز دیگر

مصیب معصومیان

15,000 تومان

یک روز بعد از حیرانی

فاطمه سلیمانی ازندریانی

از 14,000 تا 20,000 تومان

کوچه باران

امیر اسماعیلی

35,000 27,650 تومان

دانه های سفید برف

سیده صغری جوادی

5,000 تومان

Ninth Battalion

گل علی بابایی

15,000 تومان

سلام فصیح

محمود تاجیک خاوه

5,000 تومان

برای زین اب

سمیه اسلامی

از 25,000 تا 52,000 از 25,000 تا 41,080 تومان

یاس شکسته

رضا رستمی

5,600 تومان

نور علی

علیرضا اشرفی‌نسب

15,000 تومان