مدیریت بر خود - لیست آثار

رهایی از اضطراب

مایکلین ماندی

7,000 تومان

اثر مرکب

دارن هاردی

از 8,900 تا 39,900 تومان

قله ها و دره ها

اسپنسر جانسون

17,000 تومان

تصمیم گیری

استیفن پی . رابینز

از 9,400 تا 15,900 تومان

هرگز تسلیم نشو

دونالدجی ترامپ

14,000 تومان

دنیای درون

تیسا

از 7,900 تا 15,900 تومان