پویش کتاب خانه - لیست آثار

اثر مرکب

دارن هاردی

از 8,900 تا 37,900 از 7,031 تا 29,941 تومان

مگیل

محسن‌ مطلق

از 2,000 تا 9,000 تومان

رسول مولتان

سوره مهر

از 8,000 تا 23,000 از 6,320 تا 18,170 تومان

اخبات

علی صفایی حائری

از 2,500 تا 15,500 از 1,975 تا 12,245 تومان

اصیل آباد

سوره مهر

از 5,000 تا 12,000 از 3,950 تا 9,480 تومان

اسماعیل

سوره مهر

از 11,900 تا 29,000 از 9,401 تا 22,910 تومان

اقلیت

سوره مهر

از 11,000 تا 22,000 از 8,690 تا 17,380 تومان

انسان در دو فصل

علی صفایی حائری

از 2,000 تا 12,000 از 1,580 تا 9,480 تومان

آب هرگز نمی میرد

حمید حسام

از 11,500 تا 28,000 از 9,085 تا 22,120 تومان

آبنبات هل دار

سوره مهر

از 16,000 تا 40,000 از 12,640 تا 31,600 تومان

آبنبات دارچینی

مهرداد صدقی

از 13,500 تا 40,000 از 13,500 تا 31,600 تومان

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 11,850 تا 29,230 تومان

آن ها

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 از 4,740 تا 22,120 تومان

آنجا که خانه ام نیست

سوره مهر

از 3,500 تا 7,000 از 2,765 تا 5,530 تومان

پلاک طیبه

علی صفایی حائری

از 700 تا 27,500 از 553 تا 21,725 تومان

بشنو از نی

علی صفایی حائری

از 2,500 تا 13,500 از 1,975 تا 10,665 تومان

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

از 15,000 تا 65,000 از 11,850 تا 51,350 تومان

پنجره های تشنه

محمد قزلی

از 10,000 تا 40,000 از 7,900 تا 31,600 تومان

حرکت

علی صفایی حائری

از 5,500 تا 21,500 از 4,345 تا 16,985 تومان

خاطرات احمداحمد

سوره مهر

از 15,000 تا 40,000 از 11,850 تا 31,600 تومان

خاطرات مرضیه حدیدیچی

سوره مهر

از 11,500 تا 35,000 از 9,085 تا 27,650 تومان

دا (خاطرات سیده زهرا حسینی)

سوره مهر

از 15,000 تا 80,000 از 11,850 تا 63,200 تومان

دختران آفتاب

امیرحسین بانکی

از 14,000 تا 58,000 از 11,060 تا 45,820 تومان

دهکده خاک بر سر

فائضه غفار حدادی

از 17,000 تا 40,000 از 13,430 تا 31,600 تومان

رفاقت به سبک تانک

داود امیریان

از 9,000 تا 15,000 از 7,110 تا 11,850 تومان

روابط متکامل زن و مرد

علی صفایی حائری

از 2,300 تا 7,500 از 1,817 تا 5,925 تومان

روایتی ساده از ماجرایی پیچیده

ابراهیم حسن بیگی

از 7,500 تا 23,000 از 5,925 تا 18,170 تومان

روش تربیت کودک

علی صفایی حائری

از 3,000 تا 9,000 از 2,370 تا 7,110 تومان