تجارت جهانی - مجموعه اثر

بازی مذاکره

نسل نواندیش

11,900 تومان

فروش از راه دور

نسل نواندیش

11,900 تومان

اصول مذاکره

نسل نواندیش

13,900 تومان

هنر چانه زنی

نسل نواندیش

12,900 تومان