نصب و بروزرسانی برنامه فراکتاب

اپلیکیشن کتابخوان فراکتاب

اندروید
ویندوز
به زودی ...
ارسال رایگان
ارسال رایگان کتاب چاپی برای سبدهای خرید بیش از ۱۵۰ هزار تومان
کاربری آسان
قابلیت مطالعه و شنیدن آنلاین کتاب همیشه و هرکجا
تنوع کتاب‌‌ها
کتابخانه ای متنوع با انواع کتاب های چاپی صوتی و دیجیتال
فرمت‌های مختلف
دسترسی به بیش از ۲۰ هزار محتوای صوتی و دیجیتالی