چگونه در سایت خود، کتابی را معرفی کنم؟

برای این کار مراحل ذیل را طی نمائید.

  • انتخاب علامت مشخص شده در تصویر:

  • مشخص کردن ابعاد نمایش تصویر کتاب

  • انتخاب جهت نمایش

  • انتخاب و کپی کد داده شده

  • نهایتا استفاده آن درصفحه دلخواه وب سایت (وبلاگ)

  • جهت مشاهده نمونه، گزینه پیش نمایش را کلیک کنید