"هرچه ما پیش برویم، احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسایل ارتباط جمعی جدید و نوظهور، کتاب منزوی خواهد شد، خطاست. کتاب روز به روز در جامعه ی بشری اهمیت بیشتری پیدا می کند. ابزارهای نوظهور مهم ترین هنرشان این است که مضمون کتابها، محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند جای کتاب را هیچ چیز نمی گیرد."
مقام معظم رهبری – 1390/04/29
منبع

تجربه متفاوت صوت همگام با متن، ایده اولیه آوابوک (فراکتابکنونی) بود، اما با گذشت زمان، این ایده به راه اندازی یک بازار محتوا توسعه یافت، در واقع ترکیبی از یک کتابخانه و کتابخوان.
این بازار در تاریخ 04/10/1391 موفق به اخذ تایید فنی شورای عالی انفورماتیک به شماره 27/ 81497 شد و در ادامه در تاریخ 1391/11/07 در مرکز رسانه های دیجیتال به شماره 10/984 و شماره شناسنامه 8-02458-032785 ثبت گردید. مسئولیت تامین محتوای این کتابخانه بر عهده می باشد که به واسطه انعقاد قراردادی رسمی با مالکین و ناشرین محتوا نسبت به ارائه محتوا بر روی این بستر مبادرت می ورزد.

اولین قرارداد با موسسه انتشاراتی سوره مهر به تاریخ 1391/06/19 منعقد شد که گواهی بر پیشتازی این کتابخانه در ایجاد یک تعامل قانونی با ناشرین جهت حفظ مالکیت معنوی آثار و حقوق مولفین است. از آن تاریخ تاکنون ناشرین متعددی جهت حضور و عرضه آثار خود اعلام آمادگی نموده اند که آثار ایشان در دسترش شما قرار گرفته است.

امید است با حمایت شما نقشی هر چند کوچک در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی داشته باشیم.