کتاب های حامد بیطرفان

کتابچه قبیله مربیان

تیم فریس

از 2,000 تا 3,000 از 2,000 تا 2,100 تومان

کتابچه مهره حیاتی

ست گودین

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه مسری

جونا برگر

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه تلنگر

ریچارد تالر

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه عادت های میلیون دلاری

رابرت جی رینگر

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه عادت های عملکرد عالی

برندن برچارد

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه سکون کلید موفقیت

رایان هالیدی

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه نظافتچی

استفانی لند

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه کار عمیق

کال نیوپورت

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه از خوب به عالی

جیم کالینز

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

ذهن آگاهی

جان اولمن

7,000 4,900 تومان

کتابچه رهبران آخر از همه غذا می خورند

سایمون سینک

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه حافظه نامحدود

کوین هورسلی

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه مربی تریلیون دلاری

اریک اشمیت

از 2,000 تا 3,000 از 2,000 تا 2,100 تومان

مدیریت چالش ها

فرد کافمن

7,000 4,900 تومان

کتابچه موفقیت قابل پیش بینی

لس مک اون

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه بازی بی نهایت

سایمون سینک

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه بهترین سال زندگی تان

مایکل هیات

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه استثنایی ها

مالکوم گلدول

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

بهبود تمرکز

دیو کرانشاو

7,000 4,900 تومان

کتابچه راز استعداد

دنیل کویل

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان