کتاب های افراز

تراکم

صابر محمدی

4,900 تومان

زنان نمایشنامه نویس

رسول نظر‌زاده

47,600 33,320 تومان

راز دهکده ی نیست در جهان

ساناز سیداصفهانی

5,100 3,570 تومان

اصلی و کرم

پروین بهمنی

13,100 9,170 تومان

نقد سینمایی

ژان میشل فرودون

8,400 5,880 تومان

گراد عاشقانه

آتوسا زرنگارزاده شیرازی

7,300 5,110 تومان

راز کوچه شیروانی

لیلا بابایی فلاح

9,200 6,440 تومان

عرصه ی سینما نوآر

گابریل لوچی

24,700 17,290 تومان

لذت درستکاری

لوئیجی پیرآندللو

7,200 5,040 تومان

متد

خوردی گالسران

9,200 6,440 تومان

تاریخ تئاتر اصفهان

ناصر کوشان

36,600 25,620 تومان

چهره ای آشنا

اندرو بیس

3,500 2,450 تومان

استحاله جاهای خالی

خاطره محمدی

7,500 5,250 تومان

مادام پیلینسکا و راز شوپن

اریک امانوئل اشمیت

5,200 3,640 تومان

گم گشته

پیتر هاندکه

8,200 5,740 تومان

اذکار

صدیقه نارویی

4,100 2,870 تومان

مرگ مناسب

مهدی دادخواه‌تهرانی

5,000 3,500 تومان

موزه ی خصوصی

تهمینه محمدی

4,000 2,800 تومان

گاردنامه

ماهان تیرماهی

6,000 4,200 تومان

بی

حسین عبدالوند

3,500 2,450 تومان

یادگار گوزن پیر

علیرضا وهاب علی

13,500 9,450 تومان