کتاب های اعظم حبیبی

گردباد فروش

مارک ویکتور هانسن

3,000 تومان

انگشتر گمشده

پروین‌ علی‌پور

از 3,500 تا 9,000 از 2,450 تا 6,300 تومان

الی و اکان

هربرت گونتر

از 1,000 تا 5,000 از 700 تا 3,500 تومان

دستیابی به هدف غیر ممکن

مارک ویکتور هانسن

3,000 تومان

شاخ دماغی ها

سیده عذرا موسوی

10,000 تومان

یک روز بعد از حیرانی

فاطمه سلیمانی ازندریانی

از 14,000 تا 20,000 از 9,800 تا 14,000 تومان

خواب باران

وجیهه سامانی

از 14,000 تا 33,000 از 11,060 تا 23,100 تومان

خلق مشارکت احساسی

الیزابت مک لود

6,000 تومان

ایجاد فرهنگ آموزشی

بریت آندرتا

8,000 5,600 تومان

کتابچه عادات موفقیت میلیونرها

دین گرازیوسی

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه شاید باید با کسی حرف بزنی

لوری گوتلیب

از 2,000 تا 3,000 از 2,000 تا 2,100 تومان

خود رهبری

لیزا مک لود

7,000 4,900 تومان

رهبری با نوآوری

آنیل گوپتا

7,000 4,900 تومان

تغییرات مدیریتی

بریت آندرتا

7,000 4,900 تومان

چهار اثر فلورانس اسکاول شین

فلورانس اسکاویل شین

15,000 10,500 تومان

کتابچه شدن

میشل اوباما

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

بریده

پاتریشیا مک کورمیک

از 5,800 تا 18,000 از 4,060 تا 12,600 تومان

وزن

جنت وینترسن

10,000 7,000 تومان

معجزه حرکت

رضا بهرامی

16,000 11,200 تومان

بهار زندگی شما

شادن پژواک

3,000 2,100 تومان