تقریظ شده توسط مقام معظم رهبری - لیست آثار

خاطرات سفیر

نیلوفر شادمهری

از 9,900 تا 26,000 تومان

آب هرگز نمی میرد

حمید حسام

از 11,500 تا 28,000 تومان

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 تومان

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

از 15,000 تا 65,000 تومان

پنجره های تشنه

محمد قزلی

از 10,000 تا 40,000 تومان

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

از 12,000 تا 24,000 تومان

دختران آفتاب

امیرحسین بانکی

از 14,000 تا 48,000 تومان

وقتی مهتاب گم شد

حمید حسام

از 15,000 تا 40,000 تومان

در کمین گل سرخ

سوره مهر

از 15,000 تا 17,000 تومان