تقریظ شده توسط مقام معظم رهبری - لیست آثار

خاطرات سفیر

نیلوفر شادمهری

از 9,900 تا 26,000 از 7,821 تا 20,540 تومان

مربع های قرمز

شهید کاظمی

از 35,000 تا 55,000 از 27,650 تا 43,450 تومان

در کمین گل سرخ

سوره مهر

از 15,000 تا 30,000 از 11,850 تا 23,700 تومان

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

از 12,000 تا 33,000 از 9,480 تا 23,100 تومان

من زنده ام

معصومه آباد

از 15,000 تا 40,000 از 11,850 تا 31,600 تومان

آب هرگز نمی میرد

حمید حسام

از 11,500 تا 28,000 از 9,085 تا 22,120 تومان

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 11,850 تا 29,230 تومان

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

از 15,000 تا 65,000 از 11,850 تا 51,350 تومان

پنجره های تشنه

محمد قزلی

از 10,000 تا 40,000 از 7,900 تا 31,600 تومان

دا (خاطرات سیده زهرا حسینی)

سوره مهر

از 15,000 تا 80,000 از 11,850 تا 63,200 تومان

دختران آفتاب

امیرحسین بانکی

از 14,000 تا 58,000 از 11,060 تا 45,820 تومان