جنگ ایران و عراق - لیست آثار

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 تومان

سفر به جنوب

سوره مهر

از 4,500 تا 9,000 تومان

شاهرخ (حر انقلاب اسلامی)

گروه نویسندگان

از 3,200 تا 11,000 تومان

صد و هفتاد و ششمین غواص

بهناز ضرابی زاده

از 7,000 تا 29,500 تومان

عارفانه

گروه نویسندگان

از 3,000 تا 11,000 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 تومان

گلستان یازدهم

بهناز ضرابی زاده

از 12,500 تا 25,000 تومان

مسافر کربلا

گروه نویسندگان

از 2,200 تا 9,000 تومان

نگین تخریب

مجید جعفرآبادی

از 2,500 تا 19,000 تومان

روزهای خرمشهر

سوره مهر

از 3,000 تا 3,500 تومان

حماسه زینبیان

عباس اسلامی پور

1,300 تومان

الف دزفول

عبدالرضا سالمی نژاد

4,300 تومان

پایگاه منتظران شهادت

عبدالرضا سالمی نژاد

5,700 تومان

کوچ غریبانه

عزیزالله سالاری

2,600 تومان