جنگ ایران و عراق - لیست آثار

نیاز

قاسمعلی فراست

6,500 تومان

مصطفی

گروه شهید ابراهیم هادی

از 3,400 تا 18,000 از 3,400 تا 14,220 تومان

حرمان هور

سوره مهر

از 4,900 تا 23,000 از 3,871 تا 18,170 تومان

پوتین قرمزها

فاطمه بهبودی

از 13,500 تا 16,000 تومان

ناگفته ها

حمید داودآبادی

11,000 تومان

مردی که خواب نمی دید

داوود بختیاری دانشور

از 7,500 تا 18,000 تومان

مسافر ملکوت

شهید ابراهیم هادی

2,800 تومان

لوطی و آتش

رحیم‌ مخدومی

12,000 تومان

p.w

زینب اکبری

5,000 تومان

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 11,850 تا 29,230 تومان

سفر به جنوب

سوره مهر

از 4,500 تا 9,000 از 3,555 تا 7,110 تومان

شاهرخ (حر انقلاب اسلامی)

گروه نویسندگان

از 3,200 تا 11,000 از 3,200 تا 8,690 تومان

صد و هفتاد و ششمین غواص

بهناز ضرابی زاده

از 7,000 تا 29,500 از 7,000 تا 23,305 تومان

عارفانه

گروه نویسندگان

از 3,000 تا 11,000 از 3,000 تا 8,690 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 از 4,740 تا 22,120 تومان

گلستان یازدهم

سوره مهر

از 12,500 تا 25,000 از 9,875 تا 19,750 تومان

مسافر کربلا

گروه نویسندگان

از 2,200 تا 9,000 از 2,200 تا 7,110 تومان

نگین تخریب

مجید جعفرآبادی

از 2,500 تا 19,000 از 2,500 تا 15,010 تومان