جنگ ایران و عراق - لیست آثار

شهادت به نوبت

سیدمجید گل‌محمد

5,500 تومان

گلستان یازدهم

سوره مهر

از 12,500 تا 40,000 تومان

بستان

حسین نیری

5,000 تومان

نهال های برومند

سید حسن منتظرین

20,000 تومان

راز کانال کمیل

شهید ابراهیم هادی

از 3,200 تا 16,000 تومان

رهایی در هور

محمدهادی شمس‌الدینی

از 3,000 تا 3,600 تومان

نبرد الیج

احمد خواستار

2,000 تومان

شراره های خورشید

گل علی بابایی

21,000 تومان

کاک حسین

کیوان نوری کوچی

15,000 تومان

در هیاهوی سکوت

جواد کلاته عربی

17,500 تومان

راز آن ستاره

گل علی بابایی

5,000 تومان

هفتمین فرمانده

علی باقری وکیل آبادی

7,000 تومان

عشق فصل پایان

جواد افهمی

20,000 تومان