رمان - لیست آثار

از دشت لیلی تا جزیره مجنون

محمد سرور رجایی

از 12,500 تا 45,000 از 12,500 تا 35,550 تومان

از افغانستان تا لندنستان

عمر الناصری

از 20,000 تا 45,000 از 20,000 تا 35,550 تومان

سی و نه پله

جان بوکان

14,000 14,000 تومان

رابینسون

فرهاد ساربانی

3,000 تومان

چهل و یکم

حمید بابایی

از 15,000 تا 18,000 از 10,500 تا 12,600 تومان

چتر تابستان

لیزا گرف

27,000 21,330 تومان

1984

جرج اورول

از 1,500 تا 50,000 از 1,185 تا 35,000 تومان

موهای تو خانه ماهی هاست

محمدرضا شرقی خبوشان

از 7,000 تا 16,000 از 5,530 تا 11,200 تومان

خانه ی مغایرت

محمدعلی جعفری

از 12,000 تا 24,000 از 9,480 تا 16,800 تومان

خواب باران

وجیهه سامانی

از 14,000 تا 33,000 از 11,060 تا 23,100 تومان

ملکه تهی دست

مهدی میرکیایی

37,000 29,230 تومان

فارغ التحصیلان زندان

مهدی میرکیایی

37,000 29,230 تومان

ماجرا هنوز تمام نشده

مهدی میرکیایی

37,000 29,230 تومان

بازی بزرگ

مهدی میرکیایی

37,000 29,230 تومان

سووشون

سیمین دانشور

45,000 35,550 تومان

جوانه های آتش

مهدی میرکیایی

30,000 23,700 تومان

گنج های کلات

مهدی میرکیایی

30,000 23,700 تومان

لبخند مسیح

سارا عرفانی

از 7,500 تا 15,000 از 5,925 تا 10,500 تومان

افطار در کلیسا

مهدی میرکیایی

30,000 23,700 تومان

به دنبال کادی

مهدی میرکیایی

30,000 23,700 تومان

رویای نیمه شب

مظفر سالاری

55,000 43,450 تومان

سفر الماس

مهدی میرکیایی

30,000 23,700 تومان

سکوی پنهان

صالح مرسی

20,000 14,000 تومان

فاخته ها لانه ندارند

مهدی میرکیایی

30,000 23,700 تومان

راهپیمایی اشک ها

مهدی میرکیایی

23,000 18,170 تومان

صلیب خونین

مهدی میرکیایی

24,000 18,960 تومان

شکار انسان

مهدی میرکیایی

22,000 17,380 تومان