کتاب گویا - لیست آثار

مناجات

سوره مهر

از 6,000 تا 35,000 تومان

در کمین گل سرخ

سوره مهر

از 15,000 تا 30,000 تومان

پوتین قرمزها

فاطمه بهبودی

از 13,500 تا 16,000 تومان

نرگس

سوره مهر

از 11,000 تا 13,000 تومان

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

از 12,000 تا 33,000 تومان

مردی که خواب نمی دید

داوود بختیاری دانشور

از 7,500 تا 18,000 تومان

جمعه سیاه

سوره مهر

از 5,000 تا 7,000 تومان

مگیل

محسن‌ مطلق

از 2,000 تا 9,000 تومان

رسول مولتان

سوره مهر

از 8,000 تا 23,000 تومان

آبنبات هل دار

سوره مهر

از 16,000 تا 40,000 تومان

آن بیست و سه نفر

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 تومان

پنجره های تشنه

محمد قزلی

از 10,000 تا 40,000 تومان

رفاقت به سبک تانک

داود امیریان

از 9,000 تا 15,000 تومان

روایتی ساده از ماجرایی پیچیده

ابراهیم حسن بیگی

از 7,500 تا 23,000 تومان

زن آقا

زهرا کاردانی

از 9,000 تا 20,000 از 7,110 تا 14,000 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 تومان

فرنگیس

سوره مهر

از 12,000 تا 24,000 تومان

گلستان یازدهم

سوره مهر

از 12,500 تا 25,000 تومان

لبخند مسیح

سارا عرفانی

از 7,500 تا 15,000 تومان

نامه های فهیمه

علیرضا کمری

از 6,500 تا 13,000 تومان

وقتی مهتاب گم شد

حمید حسام

از 15,000 تا 40,000 تومان

روزهای خرمشهر

سوره مهر

از 3,000 تا 3,500 تومان

گچ پژ

سوره مهر

از 5,000 تا 8,000 تومان

راز نگین سرخ

حمید حسام

از 10,000 تا 11,000 تومان

قلقله زن قل زد و رفت

اسدالله شعبانی

از 3,000 تا 3,500 تومان

یه درو نبستی نمکی

اسدالله شعبانی

از 3,000 تا 3,500 تومان

نرگس ها

سوره مهر

از 10,000 تا 11,000 تومان