داستان های فارسی - لیست آثار

مرثیه ابوعتا

سعید محمدی

از 15,000 تا 30,000 از 15,000 تا 23,700 تومان

پس از بیست سال

سلمان کدیور

از 95,000 تا 130,000 از 95,000 تا 102,700 تومان

بر بلندای حلب

زهرا قربانی

20,000 تومان

دوره گرد عجیب

زینب کوه رو

12,000 تومان

سفر آرزو

لینا کیلانی

7,000 تومان

بچه جن

فاطمه رضایی برفوئیه

20,000 تومان

سفر

حمیدرضا رضوانی اول

20,000 تومان

پیامبر بی معجزه

محمدعلی رکنی

از 20,000 تا 25,000 از 20,000 تا 17,500 تومان

تلخ شیرین

پریسا شمس

12,000 تومان

هویت حیوانی

علیرضا صبوری

11,000 تومان

داستان های اعصاب خورد کن

حمیدرضا رضوانی اول

4,300 تومان

به اتفاق فرمانده

محمد کاظمی نیا

13,000 تومان

گرامافون

علی مرادخانی

18,000 تومان

تیکا

سکینه پارت

20,000 تومان

آخر صف

محمود پوروهاب

7,500 تومان

شهر هزار شب

مجتبی یاری

2,500 تومان

شاهنامه

سعید بیابانکی

15,000 تومان

روزی شاید

نیکی رعنایی

1,000 تومان

بدون مرز

هاشم نصیری

52,000 41,080 تومان

تولد، زندگی، مرگ

ناصر علیجانی

30,000 تومان

یک قدم تا پرواز

فاطمه زهرا هاشمی

12,000 تومان

هادی

محمدرضا هوری

48,000 37,920 تومان

شکار هیولا

محمد سرشار

از 12,500 تا 25,000 از 12,500 تا 19,750 تومان