داستان نوجوان - لیست آثار

دو رکاب و چهار پا

م‍ح‍م‍د ح‍م‍زه‌ زاده

9,000 6,300 تومان

رویای بعد از ظهر

نیلوفر مالک

از 3,000 تا 10,000 از 2,370 تا 7,000 تومان

کلیله و دمنه

محمد عامل محرابی

9,600 6,720 تومان

افسانه جزیره کبودان

سمیه سیدیان

از 7,500 تا 8,000 از 5,250 تا 5,600 تومان

بال های دریا

آن ژناس

6,000 4,200 تومان

برادر

نقی سلیمانی

10,000 7,000 تومان

اصیل آباد

رضا رهگذر

از 5,000 تا 18,000 از 3,950 تا 12,600 تومان

سگ خوب قصه ما

رضا رهگذر

از 1,400 تا 10,000 از 1,106 تا 7,000 تومان

رسم پهلوانی

احمد عربلو

7,500 5,250 تومان

جهان پهلوان

سوره مهر

7,500 5,250 تومان

پهلوان سربدار

احمد عربلو

7,500 5,250 تومان

جوانمرد

احمد عربلو

7,500 5,250 تومان

والی دادگر

احمد عربلو

7,500 5,250 تومان

پیلتن

احمد عربلو

7,500 5,250 تومان

مرد بیدار

احمد عربلو

7,500 5,250 تومان

پهلوان شیردل

احمد عربلو

7,500 5,250 تومان

ناجی کاروان

احمد عربلو

7,500 5,250 تومان

بازی آن روزها

سوره مهر

5,000 3,500 تومان

مرغ شل

سوره مهر

از 4,500 تا 6,000 از 3,150 تا 4,200 تومان