ایران - لیست آثار

سیاق حکمرانی فقیه

اندیشکده برهان

6,000 تومان

داستان رویان

محمدعلی زمانیان

از 9,000 تا 30,000 از 9,000 تا 23,700 تومان

سلیمانی عزیز

عالمه طهماسبی

از 12,000 تا 32,000 از 12,000 تا 25,280 تومان

آرزوهای دست ساز

میلاد حبیبی

از 8,300 تا 20,000 از 8,300 تا 15,800 تومان

عبای سوخته

خاکریز ایمان و اندیشه

10,000 تومان

مسجد رهبر

مرتضی انصاری زاده

از 13,000 تا 50,000 از 13,000 تا 39,500 تومان

سنگ محک

سیدمحمدحسین راجی

45,000 35,550 تومان

به اضافه مردم

روح الله رشیدی

از 6,500 تا 20,000 از 6,500 تا 15,800 تومان

خانم مربی

مرضیه ذاکری

از 10,000 تا 35,000 از 10,000 تا 27,650 تومان

تابعیت مضاعف

آریا عزیزی

10,000 تومان

بدون هراس

وندی شرمن

از 25,000 تا 60,000 از 25,000 تا 47,400 تومان

مخابرات

مهدی شیرانی نژاد

13,000 تومان

عملیات نفوذ

سیدحمید مشتاقی نیا

10,000 تومان

تکرار یا تغییر

سیدمحمدحسین راجی

35,000 27,650 تومان

سرای انقلاب

معصومه جعفرزاده

20,000 تومان

آن سوی میز

مهدی خانعلی زاده

70,000 55,300 تومان