راهنمای آموزشی - لیست آثار

آشنایی با ادیان بزرگ

ندا برومندیگانه

100,000 تومان

اندیشه سیاسی امام (ره)

ابوذر خیر اندیش

25,000 17,500 تومان

متون فقه 4

علی جعفری

18,500 12,950 تومان

زبان تخصصی 4 (مدیریت بازرگانی)

وحید شهرابی فراهانی

59,000 41,300 تومان

روان شناسی سیاسی

زهرا صالحی دوست

50,000 35,000 تومان

روان شناسی دین

سعید عبدالملکی

45,000 31,500 تومان

IELTS (Life Skills)

مهرنوش حداد

36,000 تومان

روان شناسی تربیتی

زینب اصالتی

35,000 24,500 تومان

روان شناسی تجربی

ساجده سخنور

25,000 17,500 تومان

زبان تخصصی شیمی

محسن قاسمیان خجسته

29,000 20,300 تومان

تعلیم و تربیت اسلامی

زینب اصالتی

35,000 24,500 تومان

مقدمات تکنولوژی آموزشی

سهیلا علیزاده

25,000 17,500 تومان

انگیزش و هیجان

مهدی حاجی آبادی

35,000 24,500 تومان

روان شناسی شخصیت

زهرا فتحی

35,000 24,500 تومان