سرگذشتنامه - لیست آثار

بر بلندای حلب

زهرا قربانی

20,000 تومان

غواص دریا دل

مصیب معصومیان

14,000 تومان

فاتح دل ها و دژها

محمدجواد مرادی‌نیا

18,000 تومان

مهندس مسلمان

منوچهر سالور

65,000 تومان

فقط برای خدا

سیده هدی بتول موسوی

14,000 تومان

تذکری

محمدرسول ملاحسنی

25,000 تومان

از هیچ تا همه چیز

هاوارد شولتز

39,900 تومان

بادیه فروش

غلامعلی رجایی

10,000 تومان

غایب

حسن بیانلو

12,500 تومان

سلیمانی عزیز

عالمه طهماسبی

از 12,000 تا 32,000 از 12,000 تا 25,280 تومان

با بابا

شهید ابراهیم هادی

24,000 18,960 تومان

عبای سوخته

خاکریز ایمان و اندیشه

10,000 تومان

رفیق مثل رسول

شهلا پناهی

35,000 27,650 تومان

تاثیر نگاه شهید

مومن دانشگر

40,000 31,600 تومان

شهید نوید

مرضیه اعتمادی

از 17,500 تا 35,000 از 17,500 تا 27,650 تومان

آقای کتاب

محمدحسین بارونقی

7,500 تومان

بدون هراس

وندی شرمن

از 25,000 تا 60,000 از 25,000 تا 47,400 تومان

سرزمین موعود

باراک اوبا

150,000 118,500 تومان

نجمه پلاره

زهرا آقازاده نژاد

15,000 تومان

محرم راز

حسین ایزدی

20,000 تومان

انسان در جستجوی معنا

ویکتور فرانکل

از 4,800 تا 42,000 از 3,792 تا 29,400 تومان

مسافر آگوست

سیده نرگس میرفیضی

15,000 تومان

آن سوی میز

مهدی خانعلی زاده

70,000 55,300 تومان

جوانمرد

علی اکبر مزدآبادی

35,000 27,650 تومان