مدیریت کسب و کار - لیست آثار

مدیریت هم پیمانی

مارک ویکتور هانسن

2,000 تومان

کتابچه کار عمیق

کال نیوپورت

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه باهوشتر سریعتر بهتر

چارلز داهیگ

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه چک لیست

آتول گاواند

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

نیکولا تسلا

سبکتو

از 2,800 تا 4,800 از 1,960 تا 3,360 تومان

هنر اتمام فروش

شادن پژواک

5,000 3,500 تومان

سال 12 هفته ای

برایان پی‌.موران

از 2,800 تا 4,800 از 1,960 تا 3,360 تومان

کارآفرین محتاط

مایکل مسترسون

از 2,800 تا 4,800 از 1,960 تا 3,360 تومان

بیشتر اشتباه کنیم

شادن پژواک

10,000 7,000 تومان

مشتریان دو آتشه

شادن پژواک

3,500 2,450 تومان

گاو بنفش

سیت گودین

12,900 9,030 تومان

عادت دستیابی

برنارد راث

از 2,800 تا 4,800 از 1,960 تا 3,360 تومان

اصول حسابرسی (1)

لوح محفوظ

8,000 5,600 تومان

حباب دات کام

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

جلسه نهایی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

پاداش نوآوری

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

رام کردن شیرها

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

تعدیل نیرو

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

برند ربایی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

سفر فردی جک ولش

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان